Kontakty

Fakturační údaje

Masarykova univerzita /oddělení Specializačního vzdělávání lékařů

Lékařská fakulta
Kamenice 753/5
625 00 Brno

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224

Kontakt: Oddělení SVL- pavilon C15, 3.patro LF MU

Podatelna LF MU

Univerzitní kampus Bohunice

Kamenice 753/5
625 00 Brno, Pavilon B22, přízemí u hlavního vchodu vedle recepce

Úřední hodiny

  • Pondělí–Pátek 9.00–10.30 a 13.00–14.30

Vedení

Oddělení Specializačního vzdělávání lékařů

Mgr. Miroslava Šimková

vedoucí oddělení – Oddělení pro specializační vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických povolání

kancelář: bud. C15/323
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8283
e‑mail:

Odborná agenda:

  • Atestační zkoušky a agenda s tím související.
  • Žádosti o uznání praxe a agenda s tím související.
  • Žádosti o vydání certifikátu a agenda s tím související.

Garanti specializačního vzdělávání


Garanti specializačního vzdělávání

Garanti specializačního vzdělávání jsou špičkoví odborníci v oboru jmenovaní děkanem LF MU. Zodpovídají za odbornou stránku organizace specializačního vzdělávání na LF MU ve svém oboru, z titulu své funkce jsou členy příslušné Specializační oborové rady a při své činnost se řídí Opatřením děkana č. 7/2012

Garanti základních oborů lékařů

1

alergologie a klinická imunologie

prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

2

anesteziologie a intenzivní medicína

prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.

3

cévní chirurgie

prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.

4

dětská a dorostová psychiatrie

MUDr. Pavel Theiner, Ph.D

5

dětská chirurgie

prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.

6

dětská neurologie

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

7

dermatovenerologie

prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.

8

endokrinologie a diabetologie

MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

9

gastroenterologie

prof. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.

10

geriatrie

MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D., MHA

11

gynekologie a porodnictví

doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

12

hematologie a transfuzní lékařství

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

13

hygiena a epidemiologie

prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.

14

chirurgie

doc. MUDr. Igor Penka, CSc.

15

infekční lékařství

prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

16

kardiochirurgie

doc. MUDr. Petr Němec, CSc.

17

kardiologie

prof. MUDr. Petr Kala, Ph.D.

18

klinická biochemie

prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC

19

klinická onkologie

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

20

radiační onkologie

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

21

lékařská genetika

doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D.

22

lékařská mikrobiologie

prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

23

maxilofaciální chirurgie

doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.

24

nefrologie

MUDr. Jan Svojanovský, Ph.D.

25

neurochirurgie

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

26

neurologie

prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.

27

nukleární medicína

MUDr. Helena Kašpárková

28

oftalmologie

doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.

29

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

30

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

31

patologie

prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.

32

pediatrie

doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.

33

plastická chirurgie

doc. MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

34

pneumologie a ftizeologie

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

35

psychiatrie

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

36

radiologie a zobrazovací metody

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

37

rehabilitační a fyzikální medicína

MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.

38

revmatologie

prof. MUDr. Petr Němec, Ph.D.

39

soudní lékařství

MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.

40

traumatologie

doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D.

41

urgentní medicína

MUDr. Kateřina Vaníčková

42

urologie

doc. MUDr. Michal Fedorko, Ph.D.

43

vnitřní lékařství

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Garanti základních oborů zubních lékařů

 

1

orální a maxilofaciální chirurgie

doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.

2

ortodoncie

doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.

3

klinická stomatologie

prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info