Kontakty

Oddělení Specializačního vzdělávání lékařůGaranti specializačního vzdělávání

Garanti specializačního vzdělávání jsou špičkoví odborníci v oboru jmenovaní děkanem LF MU. Zodpovídají za odbornou stránku organizace specializačního vzdělávání na LF MU ve svém oboru, z titulu své funkce jsou členy příslušné Specializační oborové rady a při své činnost se řídí Opatřením děkana č. 7/2012

Garanti základních oborů lékařů

1

alergologie a klinická imunologie

prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

2

anesteziologie a intenzivní medicína

prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.

3

cévní chirurgie

prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.

4

dětská a dorostová psychiatrie

MUDr. Pavel Theiner, Ph.D

5

dětská chirurgie

prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.

6

dětská neurologie

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

7

dermatovenerologie

doc. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.

8

endokrinologie a diabetologie

MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

9

gastroenterologie

doc. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph. D.

10

geriatrie

prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

11

gynekologie a porodnictví

doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

12

hematologie a transfuzní lékařství

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

13

hygiena a epidemiologie

prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.

14

chirurgie

doc. MUDr. Igor Penka, CSc.

15

infekční lékařství

prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

16

kardiochirurgie

doc. MUDr. Petr Němec, CSc.

17

kardiologie

prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.

18

klinická biochemie

prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC

19

klinická onkologie

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

20

radiační onkologie

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

21

lékařská genetika

doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D.

22

lékařská mikrobiologie

doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

23

maxilofaciální chirurgie

doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.

24

nefrologie

MUDr. Jan Svojanovský, Ph.D.

25

neurochirurgie

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

26

neurologie

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

27

nukleární medicína

MUDr. Igor Černý, Ph.D.

28

oftalmologie

doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.

29

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.

30

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

31

patologie

prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.

32

pediatrie

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.

33

plastická chirurgie

prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc.

34

pneumologie a ftizeologie

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

35

psychiatrie

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

36

radiologie a zobrazovací metody

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D.,MBA

37

rehabilitační a fyzikální medicína

MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.

38

revmatologie

doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.

39

soudní lékařství

MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.

40

traumatologie

MUDr. Milan Krtička, Ph.D.

41

urgentní medicína

MUDr. Kateřina Vaníčková

42

urologie

MUDr. Michal Fedorko, Ph.D.

43

vnitřní lékařství

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

44

všeobecné praktické lékařství

--

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info