Kurzy

Informace pro přihlášení na kurzy a testy

Informace pro přihlášení na specializační kurzy a testy

(povinné kurzy a testy pro ukončení základního kmene, povinné předatestační kurzy a testy)

  1. Přihlášení je možné pouze elektronicky vytvořením objednávky konkrétního kurzu nebo testu (viz jednotlivé odkazy níže na stránce).
  2. Pokud bude cenu kurzu či testu hradit zaměstnavatel a požadujete fakturu, během objednávání vyplňte fakturační údaje zaměstnavatele. Po dokončení objednávky si můžete ihned vytisknout proforma fakturu a předat ji zaměstnavateli k uhrazení. Při úhradě z vlastních zdrojů, vyplňte své fakturační údaje.
  3. Je-li test součástí kurzu, platba za test je zahrnuta do účastnického poplatku (kromě AIM).
  4. Platba za kurzy a testy se na LF MU provádí po přihlášení a to pouze elektronicky, rozhodující pro účast na vybrané akci je datum zaplacení.

Platba za atestační zkoušky se provádí pouze přes Obchodní centrum

Pokyny pro zakoupení kurzu/testů v OC

Podmínky prodeje

  • Lze zaplatit bankovním převodem.
  • Lze objednat nejvýše jeden kus.
  • Lze objednat nejvýše jednou.
  • Lze objednat po vyplnění jména, adresy a hesla.
  • Do poznámky prosím vyplňte datum narození pro účely Potvrzení o absolvování kurzu.

Přihlašování na kurzy a testy spouštíme přibližně měsíc před jejich konáním.

! V případě, kdy nebude uhrazena objednávka do uvedeného data splatnosti, bude automaticky zrušena a místo postupuje dalšímu účastníkovi ! 

Uhrazení zrušené objednávky je možné pouze po předchozí domluvě s referentem specializačního vzdělávání, který ověří volnou kapacitu kurzu! 


Nabídka kurzů jaro 2022

Gynekologie a porodnictví

Kurz Vaginální porodnické extrakční operace (praktická část) 25.2.2022 - UKONČENO

Informace          Program kurzu

Psychiatrie

Kurz Elektrokonvulzivní terapie (ECT)            9.2.2022 - UKONČENO

Informace          Program kurzu

Povinný kurz 

Lékařská první pomoc 21.-23.2.2022 - UKONČENO

Informace          Program kurzu

Povinný kurz 

Lékařská první pomoc 21.-23.3.2022 - UKONČENO

Informace          Program kurzu

Povinný kurz 

Lékařská první pomoc 6.-8.4.2022 - UKONČENO

Informace          Program kurzu

Anesteziologie a intenzivní medicína

Simulace kritických stavů 15.-16.2.2022 - UKONČENO

Informace          Program kurzu

Anesteziologie a intenzivní medicína

Základy Anesteziologie a intenzivní medicíny 7.-11.2.2022 (VP2019) - UKONČENO

Informace          Program kurzu

Anesteziologie a intenzivní medicína

Povinný test k ukončení základního kmene 11.2.2022 AIM (VP2010, VP2011, VP2015) - UKONČENO

Povinný kurz

Radiační ochrana pro aplikující odborníky 22.-24.2.2022 - UKONČENO

Informace          Program kurzu

Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí - kmenový kurz  24.1-28.1.2022 - UKONČENO

Informace          Program kurzu

Neurologie

Specializační kurz před atestací z Neurologie 21.2-18.3.2022 - UKONČENO

Informace          Program kurzu          Kalendář

Povinný kurz

Radiační ochrana 6.4.2022 - UKONČENO

Informace          Program kurzu

Povinný kurz

Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 14.-15.3.2022 - UKONČENO

Informace          Program kurzu

Klinická onkologie

předatestační kurz z Klinické onkologie 14.-25.3.2022 - UKONČENO

Informace          Program kurzu

Povinný kurz

Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 11.-12.4.2022 - UKONČENO

Informace          Program kurzu

Urologie

Onko-urologie I. (nádory močového měchýře a nádory ledvin) 07.04.2022 - UKONČENO

Informace          Program kurzu

Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku 11.-15.4.2022 - UKONČENO

Informace          Program kurzu

Vzhledem k nenaplnění minimálního počtu účastníků, je kurz zrušen.

Prosíme o zajištění kurzu v rámci 1. LF
UK https://www.lf1.cuni.cz/platnost-vzdelavacich-akci-a-testuu-18-12-2017-110023

Radiační onkologie

specializační kurz Radiační onkologie část: Cytotoxická chemoterapie, biologická a hormonální terapie (všechny VP kromě VP2005) 10.5.2022 - UKONČENO

Informace          Program kurzu

Povinný kurz

Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 21.-22.6.2022 - UKONČENO

Informace           Program kurzu

Nabídka kurzů podzim 2022

Kompletní nabídka kurzů pro podzimní termíny k prodeji se připravuje.

Anesteziologie a intenzivní medicína

Simulace kritických stavů 20.-21.9.2022 

Informace          Program kurzu

Anesteziologie a intenzivní medicína

Novinky v anesteziologii a intenzivní medicíně - předatestační nepovinný kurz 5.9-16.9.2022

Informace          Program kurzu

Anesteziologie a intenzivní medicína

Předatestační test z anesteziologie a intenzivní medicíny 16.9.2022 

Pro lékaře zařazeny do VP 2005, 2010, 2011 a 2015 povinný test.

Povinný kurz

Lékařská první pomoc 3.-5.10.2022

Informace         Program kurzu

Povinný kurz

Lékařská první pomoc 14.-16.11.2022

Informace          Program kurzu 

Povinný kurz

Lékařská první pomoc 12.-14.12.2022

Informace          Program kurzu

Gastroenterologie

předatestační kurz z Gastroenterologie (VP 2010, VP 2011, VP 2015 + povinný test) (VP 2019 kurz bez testu) 3.-7.10.2022

Informace          Program kurzu          Informace ke smlouvě k praktické části

*Do poznámky v nákupu nám prosím kromě data narození napište podle kterého vzdělávacího programu postupujete, abychom podle toho mohli přizpůsobit TEST. 

Povinný kurz

Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 17.-18.10.2022 - online kurz

Informace          Program kurzu

Povinný kurz

Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 28.-29.11.2022 - online kurz

Informace          Program kurzu

Nefrologie

předatestační kurz z Nefrologie část II. nefrologický, dialyzační a transplantační (všechny VP)

Informace          Program kurzu

Gynekologie a porodnictví

Kurz Vaginální porodnické extrakční operace (praktická část) součást kmenové kurzu 9.9.2022

Informace          Program kurzu

Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku 31.10 - 4.11.2022

Informace          Program kurzu

V případě nenaplnění minimálního počtu účastníků (5 přihlášených) nebude kurz realizován. V takovém případě prosíme o rezervaci míst kmenového kurzu v rámci 1. LF UK Praha.

Povinný kurz

Radiační ochrana 12.10.2022

Informace          Program kurzu

Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 17.10-21.10.2022

Informace          Program kurzu

Nabídka kurzů jaro 2023

Anesteziologie a intenzivní medicína

Simulace kritických stavů 10.-11.1.2023

Informace          Program kurzu

Přehled kurzů a testů na LF MU celý rok 2022

Oborové kurzy jaro 2022

Obor/název/garant-řešitel/místo Termín Termín prodeje
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí    
Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 24.-28.1.2022 16.12.2021-10.1.2022
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Traumatologie základní obor dle dřívějších předpisů (převedené na nádstavbové dle novely)    
předatestační kurz z Traumatologie    
doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D.    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Anesteziologie a intenzivní medicína    
Základy anesteziologie a intenzivní medicíny (VP2019) 7.-11.2.2022 1.1.-27.1.2022
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Psychiatrie    
Elektrokonvulzivní terapie (ECT) 09.02.2022 1.1.-27.1.2022
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Anesteziologie a intenzivní medicína    
Předatestační kurz Simulace kritických stavů 15.-16.2.2022 19.11.-2.2.2022
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Neurologie    
Specializační kurz před atestací z neurologie 21.2.-18.3.2022 3.1.-10.2.2022
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Gynekologie a porodnictví    
Kurz vaginální porodnické extrakční operace - praktická část 25.02.2022 3.1.-11.2.2022
doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D./prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Klinická onkologie    
Předatestační kurz Klinická onkologie 14.-25.3.2022 1.2.-2.3.2022
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. MBA    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Urologie    
předatestační kurz Onko-urologie I. (nádory močového měchýře a ledvin) 07.04.2022 7.2.-24.3.2022
MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Otorinolaryngologie    
Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku 11.4.-15.4.2022 7.2.-29.3.2022
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Radiační onkologie    
část: Cytotoxická chemoterapie, biologická a hormonální terapie (všechny VP kromě VP2005) 10.05.2022 1.4.-25.4.2022
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.    
Lékařská fakulta MU, Brno    

Společné povinné kurzy jaro 2022

Obor/název/garant-řešitel/místo Termín Termín prodeje
Povinný kurz    
Lékařská první pomoc  21.-23.2.2022 11.11.-7.2.2022
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Povinný kurz    
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 14.-15.3.2022 31.1.-2.3.2022
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr.phil./ Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Povinný kurz    
Lékařská první pomoc  21.-23.3.2022 11.11.-7.3.2022
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Povinný kurz    
Lékařská první pomoc  6.-8.4.2022 11.11.-26.3.2022
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Povinný kurz    
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 11.-12.4.2022 14.2.-30.3.2022
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr.phil./ Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Povinný kurz    
Radiační ochrana 06.04.2022 21.2.-22.3.2022
doc. MUDr. Marek Mech, Ph.D., MBA    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Povinný kurz    
Radiační ochrana pro aplikující odborníky 22.-24.2.2022 1.1.-10.2.2022
doc. MUDr. Marek Mech, Ph.D., MBA    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Povinný kurz    
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 21.-22.6.2022 1.5.-9.6.2022
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr.phil./ Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.    
Lékařská fakulta MU, Brno    

Oborové kurzy podzim 2022

Anesteziologie a intenzivní medicína    
Novinky v anesteziologii a intenzivní medicíně před atestací 5.-16.9.2022 3.3.2022-31.7.2022
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Gynekologie a porodnictví    
Kurz vaginální porodnické extrakční operace - praktická část 09.09.2022 21.4.-15.8.2022
doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D./prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Gastroenterologie    
Předatestační kurz (VP2005 pouze test, VP2010, VP2011, VP2015 + povinný předatestační test); VP 2019 test až u zkoušky! 3.-7. 10. 2022 1.8.-16.9.2022
doc. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Nefrologie    
Předatestační II. Část nefrologický, dialyzační, transplantační (všechny VP) 19.-23.9.2022 28.7-5.9.2022
MUDr. Jan Svojanovský, Ph.D.    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Otorinolaryngologie    
Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku 31.10.-4.11.2022 15.8.-14.10.2022
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Anesteziologie a intenzivní medicína    
Předatestační kurz Simulace kritických stavů 20.-21.9.2022 21.1.2022-6.9.2022
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí    
Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 17.10-21.10.2022 1.8.2022-30.9.2022
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.    
Lékařská fakulta MU, Brno    

Společné povinné kurzy podzim 2022

Obor/název/garant-řešitel/místo Termín Termín prodeje
Povinný kurz    
Lékařská první pomoc 3.-5.10.2022 21.3.2022-5.9.2022
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Povinný kurz    
Radiační ochrana 12.10.2022 01.08.-28.9.2022
doc. MUDr. Marek Mech, Ph.D., MBA    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Povinný kurz    
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 17.-18.10.2022 1.8.-30.9.2022
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr.phil./ Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Povinný kurz    
Lékařská první pomoc  14.-16.11.2022 21.3.2022-24.10.2022
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Povinný kurz    
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 28.-29.11.2022 1.9.-4.11.2022
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr.phil./ Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.    
Lékařská fakulta MU, Brno    
     
Povinný kurz    
Lékařská první pomoc  12.-14.12.2022 21.3.2022-14.11.2022
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.    
Lékařská fakulta MU, Brno    

Nepovinné kurzy jaro 2022

Obor/název/garant-řešitel/místo Termín
Anesteziologie a intenzivní medicína  
Anestezie a kritické stavy u dětí 01.04.2022
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.  
Lékařská fakulta MU Brno/Ústav simulační medicíny, KDAR  
   
Anesteziologie a intenzivní medicína  
kurz Základní škola ultrazvuku u dětí 02.05.2022
MUDr. Jana Djakow, Ph.D., prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.  
Lékařská fakulta MU Brno/Ústav simulační medicíny, KDAR  
   
Anesteziologie a intenzivní medicína  
Kritické stavy v anestezii dospělých 16.05.2022
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., MUDr. Jan Maláska, Ph.D.  
Lékařská fakulta MU Brno/Ústav simulační medicíny, KARIM  
   
Anesteziologie a intenzivní medicína  
kurz Management kritických stavů v pediatrii 11.7.2022
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.  
Lékařská fakulta MU Brno/Ústav simulační medicíny, KDAR  
   
Anesteziologie a intenzivní medicína  
kurz Základy laparoskopie na boxových a virtuálních simulátorech I. 9.-10.5.2022
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.  
Lékařská fakulta MU Brno/Ústav simulační medicíny  

Kontaktní osoba

Mgr. Pavlína Kosíková, kosikova@med.muni.cz, 549 49 5215

Ústav simulační medicíny

Nepovinné kurzy podzim 2022

Obor/název/garant-řešitel/místo Termín
Anesteziologie a intenzivní medicína  
kurz Kritických stavů v intenzivní péči 07.10.2022
MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC  
Lékařská fakulta MU Brno/Ústav simulační medicíny, KARIM  
   
Anesteziologie a intenzivní medicína  
kurz Anestezie a kritické stavy u dětí 24.10.2022
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.  
Lékařská fakulta MU Brno/Ústav simulační medicíny, KDAR  
   
Anesteziologie a intenzivní medicína  
kurz Ultrazvuk v kritických stavech 05.12.2022
MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC  
Lékařská fakulta MU Brno/Ústav simulační medicíny, KARIM  
   
Kontaktní osoba  
Mgr. Pavlína Kosíková, kosikova@med.muni.cz, 549 49 5215  
 Ústav simulační medicíny  

Přehled kurzů a testů na LF MU celý rok 2023

Nabídka se připravuje. Předpokládané zveřejnění všech kurzů na rok 2023 listopad/prosinec 2022.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info