Organizace specializačního vzdělávání

Základní informace

Specializační vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů probíhá dle zák. č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a jeho prováděcích předpisů.

Dne 27.9.2011 byla podepsána Veřejnoprávní smlouva mezi Ministerstvem zdravotnictví české republiky a Masarykovou univerzitou ( dále jen Univerzita) jako pověřenou organizací spolupodílející se na postgraduálním vzdělávání lékařů a zubních lékařů.
Ministerstvo na základě této smlouvy pověřuje Univerzitu výkonem činností na základě §§4, 19, 21, 23 a 38 Zákona. Pro účely této smlouvy je Univerzita pověřenou organizací ve smyslu ustanovení § 2 písm. g) Zákona.
Tato smlouva se týká výhradně oborů specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů v základních oborech, s výjimkou základního oboru všeobecné praktické lékařství a základního oboru praktické lékařství pro děti a dorost. 
Tato smlouva nepřenáší výkon státní správy v oblasti certifikovaných kurzů (nástavbové obory), specializačního vzdělávání farmaceutů ani v oblasti nelékařských zdravotnických profesí.

Podpisem této smlouvy Univerzita zařazuje veškeré nové zájemce o zařazení do základních vzdělávacích programů Specializačního vzdělávání.

Statut a jednací řád

Organizační struktura

 

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info