GAČR – výzva pro podávání projektů na principu Lead Agency

23. 3. 2020

Grantová agentura ČR dne 2.3.2020 znovu vyhlásila veřejnou soutěž pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Výzva se týká projektů v rámci iniciativy CEUS – Rakousko (FWF), Polsko (NCN), Slovinsko (ARRS). Pro spolupráci v rámci CEUS platí, že termín pro odevzdání návrhů projektů v případě, že je GA ČR Lead Agency, je nově 4. 5. 2020.

Fakultní uzávěrka je stanovena na 24. 4. 2020!

Švýcarská agentura SNSF prodloužila termín pro odevzdání návrhů projektů do 8. 4. 2020. Fakultní uzávěrka je stanovena na 1. 4. 2020!

Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí, prosíme, zasílejte na oddělení OVVPP průběžně. Při sestavování ekonomické části projektu můžete využít excelovou tabulku pro propočet rozpočtu a Příklad komentářů k ekonomice. Informace k ekonomické části poskytuje Marie Herrmannová, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou a informace k věcné části poskytuje Soňa Böhmová.

Pracovnice OVVPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci GRIS, proto je nutné, aby jste v dolní části úvodní stránky založeného projektu zavedli mezi Users uživatele se jménem „podporaLFMU“ a přiřadili mu roli „Project Administrator“.

Podklady pro vyjádření Etické komise je potřeba dodat elektronicky tajemnici komise dr. Vaňharové  (mvanhar@med.muni.cz) nejpozději do 16.4. 2020. Informace a formulář žádosti o posouzení naleznete na webových stránkách Etické komise.

Projekt je potřeba také založit v interní aplikaci - Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVVPP podepsanou Průvodku návrhu projektu. Totéž platí i v případě, že je LF MU spolunavrhovatelem projektu.

Po kontrole posílejte vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu pdf s označením FINAL současně na adresy bohmova@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Název vygenerovaného souboru nepřepisujte. Po doručení emailem odešleme projekt datovou schránkou na GAČR.

Další informace

Výzva k podání švýcarsko-českých návrhů 

Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info