Interní grantová agentura Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Výzva 2024 - Start-up granty

Start-up granty jsou určeny k podpoře pilotních projektů nových výzkumných programů. Cílem je získat pilotní data, zavést a ověřit novou metodiku, získat podklady pro vypracování plnohodnotného projektu financovaného externí grantovou agenturou. Nutným výstupem projektu je podání projektové žádosti u externí grantové agentury, s LF MU v roli hlavního žadatele/spolužadatele.

6. 9. 2023

Kvalifikační kritéria

  • žadatel o podporu musí být zaměstnanec LF MU, popř. zaměstnanec zdravotnického zařízení na společném pracovišti s LF zabývající se výzkumem s minimální výší pracovního úvazku 0,5 (v součtu úvazku na LF MU a ve zdravotnickém zařízení), případně PhD student LF se školícím pracovištěm na lékařské fakultě
  • projekt naplňuje cíle SUp grantu,
  • zaměření projektu je v souladu se strategií pracoviště žadatele a LF MU,
  • z popisu projektu vyplývá potřeba podpory pro přípravu projektové žádosti do externí grantové soutěže,
  • z rozpočtu projektu a jeho zdůvodnění vyplývá potřeba financování nákladů, zejména nákladů na spotřební materiál, mzdy a související zákonné odvody, event. externí služby, pro pořízení pilotních dat a ověření nové metodiky.
  • konkrétní kvalifikační kritéria a jejich bodové hodnocení jsou přílohou této výzvy

Podání projektové žádosti

Projektové žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím systému ISEP.
Sběr žádostí: do 11. 10. 2023. Fakultní deadline pro schválení návrhu projektu v ISEP je: 13. 10. 2023.

Pravidla financování

Maximální výše podpory činí 250 000,- Kč na 1 projekt s maximální dobou trvání 12 měsíců.

Realizace grantu

Období řešení podpořených projektů: 1. 1. 2024 – 31. 12 .2024

Termín odevzdání závěrečné zprávy: 30. 6. 2025

Kontaktní osoba LF MU

VÝZVA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info