Soutěž na podporu standardních, JUNIOR STAR, EXPRO a mezinárodních projektů

Grantová agentura ČR dne 21.3.2020 znovu vyhlásila veřejnou soutěž na podporu JUNIOR STAR, EXPRO, standardních projektů a mezinárodních projektů (Německo-DFG, Taiwan-MOST, Korea_NRF, Russia-DFG, Sao Paulo-FAPEPS) s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Soutěžní lhůta všech typů projektů končí 4.5. 2020.

23. 3. 2020

Již založené návrhy projektů v aplikaci GRIS zůstanou zachovány pro další úpravy.

Fakultní uzávěrka je stanovena na 24.4.2020!

Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí, prosíme, zasílejte na oddělení OVVPP průběžně. Při sestavování ekonomické části projektu můžete využít excelové tabulky pro propočet rozpočtu dle typu projektu a Příklad komentářů k ekonomice. Informace k ekonomické části poskytuje Marie Herrmannová, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou a informace k věcné části poskytuje Soňa Böhmová.

Pracovnice OVVPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci GRIS, proto je nutné, aby jste v dolní části úvodní stránky založeného projektu zavedli mezi Users uživatele se jménem „podporaLFMU“ a přiřadili mu roli „Project Administrator“.

Podklady pro vyjádření Etické komise je potřeba dodat elektronicky tajemnici komise dr. Vaňharové (mvanhar@med.muni.cz) nejpozději do 16.4.2020. Informace a formulář žádosti o posouzení naleznete na webových stránkách Etické komise https://www.med.muni.cz/o-fakulte/organizacni-struktura/eticka-komise.

Projekt je potřeba také založit v interní aplikaci - Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVVPP podepsanou Průvodku návrhu projektu. Totéž platí i v případě, že je LF MU spolunavrhovatelem projektu.
Po kontrole posílejte vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu pdf s označením FINAL současně na adresy bohmova@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Název vygenerovaného souboru nepřepisujte. Po doručení emailem odešleme projekt datovou schránkou na GAČR.

 Další informace:

Související dokumenty
Uživatelská příručka k aplikaci GRIS
Dotazy k aplikaci GRIS
Prezentace GAČR – Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt – STD a MEZ
Prezentace GAČR – Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt – EXPRO a JUNIOR STAR

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info