Evropská komise zhodnotila zavádění personální strategie HR Award na LF MU

S radostí oznamujeme, že v rámci zavádění personální strategie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity proběhlo po 2 letech od získání ocenění HR Excellence in Research Award (HR Award) sebehodnocení fakulty, které bylo Evropskou komisí hodnoceno velmi pozitivně. Proběhlo tzv. Internal Review a revize Akčního plánu, kdy Evropská komise ohodnotila naši implementaci jako důkladnou, systematickou a v souladu s nastaveným Akčním plánem.

16. 5. 2023

Bez popisku

Děkujeme všem zaměstnankyním a zaměstnancům fakulty, kteří se na realizaci i přípravě podíleli a těšíme se na další společnou práci v následujících letech. Dalším hodnotícím milníkem bude recertifikace fakulty v první polovině roku 2026.

Podrobný článek o personální strategii a procesu hodnocení pro vás připravujeme.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info