Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích

Přinášíme výstupy projektu Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích, koordinovaný Masarykovou univerzitou, který v roce 2020 spojil 9 českých univerzit a vysokých škol. Cílem projektu je meziuniverzitní dialog a praktická spolupráce v oblasti podpory akademické etiky a prevence podvodných praktik v akademickém psaní.

19. 4. 2022

Jedním z důležitých výstupů tohoto projektu jsou příručky pro akademické pracovníky a studenty, které jsou k dispozici na následujících odkazech v češtině i angličtině:

Příručka pro studenty:

Jak se vyhnout plagiátorství – Příručka pro studenty

Příručka pro akademické pracovníky:

Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích – Příručka pro akademické pracovníky

Od roku 2021 navazující projekt Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení sdružuje již 20 univerzit a vysokých škol a pokračuje ve své činnosti, kde reaguje na aktuální potřeby této oblasti. Hlavním cílem projektu je postupné sjednocování kritérií pro posuzování závažnosti plagiátorství a systémové posílení povědomí o destruktivních účincích neetických praktik na akademické prostředí.

Všechny výstupy a informace o projektu naleznete na www.akademickaetika.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info