ZRUŠENO: Soutěž na podporu standardních, JUNIOR STAR, EXPRO a mezinárodních projektů

28. 2. 2020

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních, JUNIOR STAR, EXPRO a mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Soutěžní lhůta všech typů projektů končí 7.4. 2020.

Fakultní uzávěrka je stanovena na 1. 4. 2020!

Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí, prosíme, zasílejte na oddělení OVVPP průběžně. Při sestavování ekonomické části projektu můžete využít excelové tabulky pro propočet rozpočtu dle typu projektu a Příklad komentářů k ekonomice. Informace k ekonomické části poskytuje Marie Herrmannová, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou a informace k věcné části poskytuje Soňa Böhmová.

Pracovnice OVVPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci GRIS, proto je nutné, aby jste v dolní části úvodní stránky založeného projektu zavedli mezi Users uživatele se jménem „podporaLFMU“ a přiřadili mu roli „Project Administrator“.

Podklady pro vyjádření Etické komise je potřeba dodat elektronicky tajemnici komise dr. Vaňharové  (mvanhar@med.muni.cznejpozději do 26. 3. 2020. Informace a formulář žádosti o posouzení naleznete na webových stránkách Etické komise.

Projekt je potřeba také založit v interní aplikaci - Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVVPP podepsanou Průvodku návrhu projektu. Totéž platí i v případě, že je LF MU spolunavrhovatelem projektu.

Po kontrole posílejte vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu pdf s označením FINAL současně na adresy bohmova@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Název vygenerovaného souboru nepřepisujte. Po doručení emailem odešleme projekt datovou schránkou na GAČR.

Více článků

Přehled všech článků