Australský odborník předával své zkušenosti v oblasti evidence-based healthare zaměstnancům LF MU

The Czech National Centre for Evidence-Based Healthcare and Knowledge Translation (CEBHC-KT) welcomed a world-renowned researcher and expert in systematic review methodology Assoc. Prof. Zachary Munn from Australia at the premises of FM MU. He prepared an educational workshop for the members of the CEBHC-KT and provided them with expert consultations.

12. 8. 2022

Bez popisku

Associate Professor Zachary Munn je předním odborníkem na poli evidence-based healthcare (EBHC). Má klinické vzdělání v oblasti lékařského obrazového inženýrství (medical imaging) a je považován za jednoho z nejvýznamnějších odborníků na metodologii systematických review, implementaci důkazů a tvorbu klinických doporučených postupů. Pravděpodobně nejpřínosnější částí jeho role je možnost praktické spolupráce s lékaři a zdravotnickými službami s cílem usnadnit zavádění důkazů do praxe, zejména v prostředí s nízkými zdroji a v zemích s velkou úrovní chudoby.

Jako prestižní řečník a odborník je zván na řadu mezinárodních konferencí. Jednou z nich byla koncem července konference EVIDENCE IMPLEMENTATION IN CLINICAL PRACTICE CONFERENCE v Brně, kterou organizovalo České (středoevropské) centrum Evidence-Based Healthcare: Centrum excelence JBI pod vedením Miloslava Klugara a Jitky Klugarové. Dr. Munn a dr. Klugar se poprvé setkali v roce 2012 na Univerzitě v Adelaide a od té doby spolupracují na několika projektech. Za zmínku stojí mezinárodní projekt Mapa doporučení proti COVID-19, metodická skupina JBI zaměřená na systematická review účinnosti, umbrella reviews nebo poměrně recentně založená metodické skupina, která se zabývá problematikou predátorských publikací a syntéz důkazů.

Na půdě Lékařské fakulty MU prof. Munna přivítala profesorka Andrea Pokorná. Členům centra CEBHC-KT (České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation ) připravil tříhodinový vzdělávací workshop na téma „The Past, Present and Future of Evidence Synthesis“. Interaktivní workshop přešel od prvního publikovaného systematického review Jamesem Lindem, přes současné trendy v oblasti syntézy důkazů, kdy rozpoznáváme více než 15 typů různých systematických review, až po inovace v této oblasti jako jsou automatizace tohoto komplexního procesu nebo metodiky syntézy dat individuálních pacientů. Velká část workshopu byla věnována také rozdílům mezi systematickými review a scoping review. Díky možnosti odborných konzultací mohli také naši kolegové obohatit své úkoly i metodologická témata o názory jednoho z nejpovolanějších odborníků celosvětového formátu.

„Konzultace pro mě byla velkým přínosem. Pracuji na jednom článku a měla jsem možnost zkonzultovat zejména dotazy týkající se reportování výsledků overview. Získala jsem také skvělý tip na nejnovější guideline, který se právě na tuto problematiku zaměřuje,“ hodnotí možnost konzultace dr. Jana Rozmarínová.

Bez popisku

Kdo je Assoc. Prof. Zachary Munn?

Je ředitelem JBI divize pro výzkum založený na důkazech ve zdravotnictví, kde vede vývoj a koordinaci vzdělávacích kurzů JBI, vývoj softwarových nástrojů pro systematické review a jejich implementaci, ale i propagaci a publikování metodik JBI Collaboration. Je předsedou mezinárodního vědeckého výboru JBI a podílel se na vedení desítek systematických review, klinických doporučených postupech, implementaci důkazů a výzkumných projektů v oblasti zdravotnických služeb. Je ředitelem GRADE Centra JBI Adelaide, předsedou mezinárodní sítě Guidelines International Network (G-I-N) a výzkumným pracovníkem The National Health and Medical Research Council’s ​NHMRC.​​

JBI je institut pro výzkum zdravotní péče založený na vědeckých důkazech, jehož vizí je, aby se nejlepší dostupné důkazy využívaly k rozhodování v místě poskytování péče, a to celosvětově. JBI hostí JBI Collaboration, síť 80 center a skupin s tisíci lidmi, kteří přispívají k této vizi po celém světě. České (středoevropské) centrum Evidence-Based Healthcare: Centrum excelence JBI bylo v ČR založeno v roce 2013 a je součástí Českého národního centra Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation na Institutu biostatistiky a analýz LF MU, jehož ředitelem je Dr. Miloslav Klugar.

Zachary Munn se podílel na výzkumných grantech a projektech zadaných Ministerstvem pro mezinárodní rozvoj Spojeného království, Saxovým institutem, Světovou zdravotnickou organizací, Nadací pro zdravotnický a lékařský výzkum HCF, Centrem excelentního výzkumu v oblasti převodu a výměny znalostí o chronických onemocněních domorodých obyvatel (CREATE), Australskou agenturou pro regulaci zdravotníků (AHPRA), Australskou vysokou školou sester na operačních sálech, Queenslandskou zdravotnickou organizací (Allied Health), Australskou nadací pro srdce, Australskou asociací diabetologů, Canberrou a komunitním grantem Juliana Burtona Burnse Clipsal Trust a dalšími.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info