Informace pro uchazeče

Informace pro uchazeče o studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v době epidemie COVID-19

27. 3. 2020

Bez popisku

Vážení a milí uchazeči o studium na LF MU,

jistě Vás zajímá, zda se dotkne rychle se měnící epidemiologická situace a s tím spojená řada mimořádných opatření Vaší možnosti absolvovat přijímací zkoušky a následujícího procesu přijetí ke studiu.

Chci vás ujistit, že ne!

Nejprve mi dovolte Vám srdečně poděkovat za Váš zájem o naši fakultu, který jste vyjádřili podáním přihlášky. Pevně věřím, že svůj zájem potvrdíte účastí při přijímacích zkouškách, a v případě přijetí, završíte při zápisu do studia.

Oceňuji Váš zájem o studium Všeobecného nebo Zubního lékařství či některého z nelékařských zdravotnických programů, protože právě nynější situace ukazuje, jak jsou lékařské i nelékařské obory (bez výjimky) potřebné pro krizový chod státu a zásadní pro rychlý návrat k normálním poměrům. V budoucnu budeme možná čelit i jiným nelehkým výzvám a udržení kvalitní zdravotní péče v České republice i v celé Evropě bude možné jen s kvalitními a skvěle připravenými absolventy lékařských i nelékařských studijních programů. Gratuluji Vám k Vašemu rozhodnutí vybrat si ke studiu Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity jako svou „Alma mater“, jelikož ta si právě za kvalitní přípravou svých studentů stojí.

Vím, že Vás čeká nelehké období způsobené epidemií COVID-19 a s tím spojenými epidemiologickými opatřeními a mnoho nejistot při ukončení Vašeho středoškolského studia. Rovněž chápu, že v nynější situaci, která se dotýká nejen Vás ale i celých Vašich rodin, je obtížné se koncentrovat k přípravě na tak zásadní zkoušky v životě člověka jako jsou maturita a přijímací zkoušky na vysokou školu. Berte to jako test odolnosti, kterou zdravotníci musí bezesporu mít, či jako náročný trénink na neméně obtížný závod, kterým bude Vaše budoucí studium.

Přijímací zkoušky stále hodláme realizovat v původně plánovaných termínech, tj.
Magisterské programy: 12., 13. a 14. 6. 2020
Bakalářské programy/obory: čtvrtek 18. 6. 2020
Navazující magisterské programy/obory: čtvrtek 18. 6. 2020 odpoledne

Mohu Vás ujistit, že máme připraveny varianty pro případ, že by se situace změnila (např. pro případ Vaší kolize s konáním maturitních zkoušek či při přetrvávajících epidemiologických omezeních v současném rozsahu). Dojde-li k jakékoliv změně, budeme Vás samozřejmě neprodleně informovat.

Závěrem mi dovolte Vám popřát do nadcházejícího období mnoho sil, elánu, pevného zdraví a nezbytnou dávku štěstí. My všichni na LF MU se na Vás těšíme, připravujeme pro Vás program příštího akademického roku a finalizujeme výstavbu nejrozsáhlejšího simulačního medicínského centra v ČR, které Vám pomůže při studiu a získávání zkušeností. Proto neustávejte v aktivitě, ať se s Vámi mohu zanedlouho potkat – již v roli řádných studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity!

Srdečně Vás zdraví

Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

Informace ze studijního oddělení

Přes nastalou situaci způsobenou epidemiologickou situací a virem COVID19, vychází přijímací řízení nadále z podmínek schválených Akademickým senátem LF MU.

  • Přijímací písemné testy se budou konat dle původního plánu, tj. 
    12., 13. a 14. 6. 2020 dlouhé magisterské programy 
    18. 6. 2020 bakalářské a navazující magisterské programy
  • Fyzické testy zdatnosti pro bakalářský studijní program Zdravotnické záchranářství, které se měly původně konat 2. 5. 2020, budou přesunuty na červnový víkend. Přesný termín bude upřesněn prostřednictvím Vaší e-přihlášky.
  • Vzhledem k rozhodnutí MŠMT o posunu kontaktní výuky kvůli epidemii COVID19, budou přijatí uchazeči do studia zapsáni i bez doložení maturitní zkoušky. Toto zapsání do studia na LF MU bude podmíněno dodáním ověřené kopie maturitního vysvědčení na Studijní oddělení LF MU do 1. září 2020.
  • Současně prodlužujeme termín k odevzdání žádosti o bodovou bonifikaci pro programy Všeobecné Lékařství, Zubní lékařství až do 10. 6. 2020. Žádost dodejte vedoucí Studijního oddělení LF MU. Body budou připočteny k Vašemu výsledku u přijímací zkoušky.

Veškeré informace o Vaší přijímací zkoušce naleznete zejména ve Vaší e-přihlášce. Nadále doporučujeme sledovat také naše webové stránky, které průběžně aktualizujeme."


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info