Rok 2022 ve vědě a výzkumu

Jaký byl rok 2022 ve vědě a výzkumu na Lékařské fakultě MU? Co nás čeká v roce 2023? Přečtěte si krátké ohlédnutí za uplynulým rokem.

24. 3. 2023

Bez popisku

Společně se nám v roce 2022 podařilo dosáhnout mnoha úspěchů:

 • 53 podaných AZV projektů

  K Agentuře pro zdravotnický výzkum ČR bylo podáno 53 projektových žádostí:

  • 32 projektů z pozice LF MU jako hlavního řešitele
  • 21 projektů s LF MU v pozici spoluřešitele
 • 91 milionů pro projekty AZV

  Ze soutěže v roce 2022 bylo podpořeno celkem 11 projektů, celkový objem přidělených finančních prostředků činil 90 987 000 Kč.

 • Prestižní mezinárodní granty

  Fakulta uspěla s projektem Central European Advanced Therapy and Immunotherapy Centre (CREATIC) také ve 2. kole prestižní výzvy Teaming for Excellence programu Horizont Evropa. Grant Evropské komise, doplněný národním spolufinancováním, v celkové výši cca 35 mil. EUR umožní vybudování výzkumného centra pro vývoj buněčných a genových terapií zaměřených na léčbu dětských i dospělých pacientů s vybraným vzácným onemocněním.

  Akademici z LF MU se podíleli na řešení několika desítek mezinárodních projektů schémat Horizon Europe, Horizon 2020, NIH, Wellcome Trust, Erasmus+, Interreg aj.

  Zuzana Sumbalová Koledová prošla do druhého kola hodnocení grantu ERC Consolidator, kde získala hodnocení „A“ a její projekt bude podpořen po dobu 5 let ze zdrojů MŠMT.

  LF MU získala svého prvního zahraničního postdoka v rámci prestižního mezinárodního schématu MSCA Postdoctoral Fellowships. Dorian Goueytes přijede do týmu Milana Brázdila a bude na neurologické úrovni zkoumat proces rozhodování a procesy, které následují po učinění rozhodnutí.

 • Projekt COVID-19 INFODEMIE absolutním vítězem cen TA ČR 2022

  Projekt COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku se stal absolutním vítězem Cen TA ČR za rok 2022. Institut biostatistiky a analýz LF MU na něm spolupracuje s Fakultou sociálních věd UK a společností Newton Media.

 • 7 podpořených projektů GAČR

  V roce 2023 bude Grantovou agenturou České republiky podpořeno celkem 7 projektů žadatelů z LF MU.

 • 15 projektů Interní grantové agentury LF MU

  V rámci soutěže Interní grantové agentury LF MU bylo v roce 2022 podpořeno celkem 15 nových projektů12 ve schématu Start–up grantů, 3 projekty pak ve schématu Accelerate.

 • 2 granty Career restart

  2 řešitelky z LF MU uspěly ve výzvě Grantové agentury MU Career Restart na podporu návratu k vědecké kariéře po přetržce, způsobené např. rodičovskou dovolenou. 

 • 80 publikací podpořeno z prostředků Publikačního fondu

  Z fondu na podporu excelentních publikací bylo podpořeno 80 publikací prvních či korespondenčních autorů z LF MU, zařazených do Q1 a Q2 kategorie Web of Science za celkem 5 153 000 Kč.

 • 595 článků v časopisech s impact faktorem

  Bylo publikováno 595 článků v časopisech s impact faktorem:

  • 1. decil 76 (13 %)
  • 1. kvartil 144 (24 %)
  • 2. kvartil 205 (35 %)
  • 3.kvartil 74 (12 %)
  • 4. kvartil 96 (16 %)

  Do RIV bylo odvedeno 913 výsledků.

  *Údaje platné k 23. 3. 2023

 • 4 publikace s nejvyšším hodnocením v Modulu 1

  4 výsledky autorů z LF MU obdržely nejvyšší možné hodnocení v Modulu 1.

 • 2 nové výzkumné skupiny

  Na Ústavu lékařské genetiky a genomiky a Fyziologickém ústavu vznikly 2 nové výzkumné skupiny. 

  Celkem na LF MU působí již 20 výzkumných skupin.

 • 17 nových docentů a profesorů

  V 9 oborech řízení bylo jmenováno:

  • 11nových docentů
  • 6 nových profesorů
 • Interní hodnocení výzkumu a doktorského studia

  V roce 2022 proběhlo první interní celofakultní hodnocení výzkumu a doktorského studia.

  12 členný ISAB, složený z mezinárodně uznávaných odborníků, na základě hodnocení vydal doporučení pro další strategické směřování fakulty a rozvoj výzkumu a doktorského studia. 

 • Výsledky aplikovaného výzkumu

  • 1 udělený český patent
  • 8 udělených zahraničních patentů
  • 1 uzavřená licenční smlouva
 • Aktivity v rámci sítě SPARK

  • 13 vzdělávacích webinářů SPARK Europe Webinar Series
  • 2 Joint Mentoring Events
 • Úspěchy a ocenění

  I letos získali vědkyně a vědci z LF MU mnoho ocenění a zaznamenali významné úspěchy ve své výzkumné činnosti. 

  Výčet vašich úspěchů by vydal na několik stránek, proto si více můžete přečíst zde

 • Komunikujeme vědu

  Máme nové video propagující vědu a výzkum na LF MU. 

 • Co nás čeká v roce 2023?

  Máme před sebou mnoho nových milníků a zajímavých výzev. Jednou z největších bude v září zahájení realizace projektu CREATIC (výzva Teaming for Excellence z programu Horizon Europe)

  Děkujeme za vaši neúnavnou práci a těšíme se na spolupráci a to, co nám přinese rok 2023.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info