Spolek mediků a Anatomický ústav LF MU uspořádal pietu za dárce těl

Letos Spolek mediků a Anatomický ústav LF MU uspořádal pietu za dárce těl již podruhé v Kapitulní síni Augustiniánského opatství na Starém Brně na Mendlově náměstí.

7. 11. 2019

Bez popisku

Letos podruhé studenti LF MU mohli vyjádřit poděkování lidem, kteří se rozhodli věnovat své tělo pro vědecké účely. Pietní koncert uspořádal Spolek mediků a Anatomický ústav LF MU. Konal se v pondělí 4. listopadu 2019 v 18 hodin v Kapitulní síni Augustiniánského opatství na Starém Brně na Mendlově náměstí. Za vedení fakulty se akce zúčastnila proděkanka Mgr. Jana Fialová, Ph.D.

Pietního večera se zúčastnilo přibližně 200 lidí, zejména studentů LF MU. Program koncertu zajistila akapelová vokální skupina DNA – Dej Nám Akord vedená doc. Václavem Brázdou z Anatomického ústavu LF MU. Dále na violoncello zahrála dr. Michaela Richtrová z Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU a dr. Štěpán Tuček z Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu a LF MU.

Pod vedením učitele MgA. Radoslava Havláta ze ZUŠ zahráli studenti Gymnázia Matyáše Lercha Tereza Richtrová (housle) a Adam Urválek (klavír).

Vloni uspořádání setkání vzniklo z podnětu přednosty Anatomického ústavu Marka Joukala, který se s tradicí těchto akcí seznámil na stáži v USA. „Anatomie je jedním ze základních medicínských oborů. Ročně absolvuje výuku anatomie kolem 700 studentů oborů všeobecného lékařství, zubního lékařství a studentů nelékařských oborů. I přesto, že jsou k dispozici moderní výukové technologie, je stále praktická výuka na tělech zemřelých naprosto základní a nepostradatelnou metodou výuky budoucích zdravotníků. Z tohoto důvodu si nesmírně vážíme našich dárců a jejich nezištného daru. Jsem velice rád, že si také studenti uvědomují velikost tohoto daru a děkuji Spolku mediků za organizaci Vzpomínkové pietní akce“, řekl dr. Joukal.

Za Spolek mediků se akce účastnil jeho viceprezident Jakub Voldřich, který k akci uvedl: „My jakožto Spolek mediků jsme velice rádi, že můžeme takovou akci spolupořádat. Studenti jsou hlavním důvodem, proč dárcovství těl probíhá a míra účasti mě velice potěšila. Viděl jsem mezi účastníky hlavně prváky, za což jsem rád, protože výuku na dárcích obvykle člověk doopravdy ocení až v klinických předmětech, kdy zažívá praktickou anatomii reálných lidských těl, a nejen teoretické znalosti a obrázky z atlasů, mít tedy představu, jak lidské tělo doopravdy vypadá již v prváku je nedocenitelné.“


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info