26. 1. 2023

Masarykova univerzita hledá dobrovolníky do studie o hubnutí

Počet osob s nadváhou rok od roku roste a epidemie obezity se stává celosvětovým problémem. Její příčinou je dlouhodobě převládající příjem energie nad výdejem. Výzkumníci se proto v poslední době zaměřují na hledání alternativního způsobu navození energetického deficitu bez nežádoucí ztráty základních živin. Jednou z těchto alternativ je tzv. přerušované hladovění spočívající v možnosti příjmu potravy v časově vymezeném okně. Do jeho výzkumu se pustili vědci z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kteří pro svou práci shánějí dobrovolníky.

Cílem studie realizované Ústavem veřejného zdraví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je zjistit, jaké má krátkodobé hladovění účinky na tělesné složení. „V současné době víme, že přerušované hladovění může být efektivním nástrojem při snižování tělesné hmotnosti, ale stále není z dosavadních studií jasné, jestli při něm nedochází také k nežádoucímu úbytku svalové hmoty, která patří mezi významné ukazatele zdravotního stavu,“ říká koordinátorka studie Mgr. Erika Čermáková.

Aby takový způsob stravování mohl být doporučen jako součást dlouhodobě udržitelného životního stylu, je stěžejní zjistit právě jeho vliv na množství svalové a tukové tkáně. Vysoké procento tělesného tuku je totiž spojeno se zvýšeným rizikem vzniku kardiometabolických onemocnění. Naopak snižující se podíl kosterní svaloviny může být spoluzodpovědný za postupný nárůst tělesné hmotnosti i při zachování stejného množství přijaté energie. S nižším podílem svalové hmoty se totiž snižuje také hodnota bazálního metabolismu (BMR), udávající množství energie pro udržení všech vitálních funkcí člověka.

Do výzkumu je třeba zapojit alespoň 60 dobrovolníků, kteří splní kritéria* zařazení do studie a celé třítýdenní intervenční období úspěšně ukončí. Tito dobrovolníci mají jedinečnou možnost zjistit, jaké je jejich tělesné složení, a zároveň obdrží odborně vypracovaný jídelníček, který bude odpovídat jejich energetickým potřebám. Po ukončení dietní intervence budou účastníci pozváni na kontrolní antropometrické měření, během kterého budou naměřené výsledky podrobně vysvětleny a zkonzultovány.

V případě zájmu o vstup do studie kontaktujte Mgr. Eriku Čermákovou, email: 211678@mail.muni.cz, tel.: +420 773 177 078.

Kontakt pro média: Ing. Marie Krulová, +420 605 516 228, marie.krulova@med.muni.cz.

* Kritéria bránící účasti v tomto výzkumu: věk pod 18 let, kardiostimulátor, inzulínová pumpa, těhotenství, kojení, nádorové onemocnění, dna, závažné onemocnění gastrointestinálního traktu, onemocnění ledvin, diabetes mellitus, transplantace, autoimunitní onemocnění, onemocnění štítné žlázy, poruchy příjmu potravy, užívání warfarinu. Účast na studii není určena pro osoby s podváhou. Vyšetření bude probíhat v prostorách Ústavu veřejného zdraví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (budova A21, 3. patro, místnost č. 329, Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno).

Stáhnout článek .pdf 128 kB
Stáhnout fotky .png 1 005 kB
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info