14. 4. 2021

Výsledky výzkumu nejčastějších vedlejších účinků vakcí ny Pfizer /BioNtech u zdravotnických pracovníků

Výzkumný tým Lékařské fakulty Masarykovy univerzity provedl nezávislou prevalenční studii k vedlejším účinkům vakcín proti COVID 19 na souboru 877 zdravotnických pracovníků, kteří byli očkováni vakcínou Pfizer BioNtech.

Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že vedlejší příznaky vakcíny uvádí 93,1 % respondentů. Dobrou zprávou je, že u téměř poloviny respondentů (45 %) příznaky odezněly během jednoho dne. U většiny respondentů (přes 80 %) odezněly nežádoucí účinky do tří dnů.
Přibližně jedno procento respondentů označilo své vedlejší účinky za závažné a vyžadující intervenci či hospitalizaci.
Nejčastěji hlášenými vedlejšími účinky jsou: bolest v místě vpichu (89,8 %) únava (62,2 %) bolest hlavy (45,6 %) bolest svalů (37,1 %) a zimnice (33,9 %) Za běžné lze rovněž označit z lokálních příznaků otok v místě vpichu, a z celkových bolesti kloubů, pocity nepohody, nevolnost, horečku a zduření uzlin.
Vedlejší účinky byly uváděny častěji u mladších osob, rozdíl mezi pohlavími není statisticky významný. Podrobné výsledky studie byly publikovány v odborné m časopise Journal of Clinical Medicine.
Pro zhodnocení vedlejší ch účinku vakcín Moderna a Astra Zeneca obdobným způsobem zatím není sesbíráno dostatečné množství dat. Sběr dat od zdravotníků nadále pokračuje na adrese https://muni.cz/go/osecvCZ Výzkumný tým tak é připravuje dotazníkový průzkum zaměřený na očkované seniory a pedagogické pracovníky.
Výzkumný tým je momentálně v procesu registrace mezinárodní průřezové studie, v níž plánuje globálně sbírat data o krátkodobých a dlouhodobých vedlejších a nežádoucích účincích vakcín. Doposud žádná takováto studie ve světě registrována není. Bezpečnost vakcín je zásadní podmínkou pro úspěšnou imunizaci populace, a proto je nutné ověřovat nezávislým výzkumem prvotní velmi dobré výsledky výrobců vakcín, sledovat bezpečnost vakcín tak é z dlouhodobého hlediska a podporovat informovanost laické populace tak, aby se rozhodovala správně a na základě objektivních informací.
Autorský tým za L F MU: Abanoub Riad, Andrea Pokorná, Jitka Klugarová, Michal Koščík, Miloslav Klugar

Stáhnout článek .pdf 222 kB
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info