Cena děkana LF MU 2023/2024 - spouštíme nominace

1. 11. 2023

Děkan Lékařské fakulty, prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., vyhlašuje Cenu Děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 2023/2024 pro nejlepší pregraduální studenty.

Cena děkana se řídí Opatřením děkana č.6/2021 o Stipendijních programech Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a bude jako každoročně udělena v kategorii:

a) za vynikající studijní výsledky v průběhu studia.

Vyniká-li student dlouhodobě mimořádnými výzkumnými výsledky, případně se jinak angažuje veřejně prospěšnými aktivitami, které přesahují rámec běžného studia, může být nominován v následujících kategoriích:

b) za vynikající vědecký výkon 

  ocenění studentů, kteří v průběhu studia dosáhnou mimořádných vědecko-výzkumných úspěchů a jsou současně prvními nebo druhými autory odborného článku publikovaného v impaktovém časopise Q1, Q2

c) za mimořádný přínos LF MU

ocenění studentů, kteří se během studia zaslouží o rozvoj občanské společnosti veřejně prospěšnými aktivitami, osvětovou činností, humanitární pomocí nebo dosáhnou významných úspěchů v oblasti kultury a sportu

Sběr nominací probíhá do 30. listopadu 2023. 

Bez popisku

Nominace akademiků Studentské nominace

Podrobné informace

S případnými otázkami se můžete obrátit na studijní oddělení:

Ing. Kateřina Sehnalová

A: Kamenice 5 | 625 00 Brno, pavilon B17/227
T: +420 54949 7415
E: katka.sehnalova@med.muni.cz


 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info