Letní zahraniční pobyty přes Německou agenturu DAAD

20. 11. 2020

Německá akademická výměnná služba DAAD nabízí stipendia k účasti na letním kurzu v roce 2021. Lze vybrat ze 140 kurzů na různých německých univerzitách. Ucházet se mohou studenti bakalářských a magisterských studijních programů (od 2. ročníku). Vyžaduje se minimální znalost němčiny na úrovni A2. Stipendium ve výši 1.061 Eur je určeno k zaplacení kurzovného, ubytování a dalších nákladů. Zájemci nahrávají požadované dokumenty do portálu DAAD v termínu do 1. 12. 2020. Pdf-Zusammenfassung a Návrhu na vyslání / Žádosti o přiznání stipendia doručí poštou do sídla AIA Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Dálší nabídka pochází od Česko-bavorské vysokoškolské agentury, která vypasala roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole v akademickém roce 2021/2022. Stipendium lze prodloužit. Výše stipendia činí 853 Eur měsíčně. Dokumenty dle pokynů německé strany zasílají uchazeči v termínu 1. 12. 2020 do sídla Česko-bavorské vysokoškolské agentury BTHA, c./o. BAYHOST, Universitätsstraße 31, 93053 Regensburg. Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia doručí do sídla AIA Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) v uvedeném termínu.


KONTAKT:

Sabine Borovanská, M. A.
Akademická informační agentura (AIA)   |   Academic Information Agency
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů   |   Bilateral and Multilateral Programmes Unit
Tel.: (+420) 221 850 504
Mob.: (+420) 602 169 135
E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz
DZS I Dům zahraniční spolupráce | Czech National Agency for International Education
Na Poříčí 1035/4   |   110 00 Praha 1
www.dzs.cz   |   www.naerasmusplus.cz 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info