Stipendium MOU pro NLZP

7. 10. 2020

KOMU JE PROGRAM URČEN?

Studentům studijních či vzdělávacích programů na středních a vysokých školách, sloužících k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolání), ve znění pozdějších předpisů.


JAKÁ JE VÝŠE STIPENDIA?
  • pro studenty vyšších odborných škol a vysokých škol je stipendium poskytováno ve výši 40 000 Kč ve 2 pololetních splátkách na daný akademický rok

Podmínkou pro poskytování stipendií je setrvání v pracovním poměru po úspěšném ukončení studia v pracovním úvazku 1,00 po dobu min 2 let.
 


JAK SE PŘIHLÁSIT ?

Studenti, kteří mají zájem vstoupit do stipendijního programu musí podat žádost o zařazení do stipendijního programu, kterou odešlou nejpozději do 31. října na adresu:

Masarykův onkologický ústav
Oddělení personální a mzdové
Žlutý kopec 7
656 53 Brno

nebo elektronicky na opem@mou.cz,
popř. datovou schránkou ID 7vqnyc6.
 

KONTAKT

Pro bližší informace a přihlášení kontaktujte Oddělení personální a mzdové MOÚ: opem@mou.cz
https://www.mou.cz/oddeleni-personalni-a-mzdove-opem/d131


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info