Zopakujte si farmakologii v rámci Student-run clinic

Využijte příležitost k zopakování farmakologie, ale také k tréninku dovedností – medikačního review a racionální preskripce. Seznámíte se rovněž s doporučenými postupy léčby a jejich mezinárodními rozdíly. To vše v rámci setkání se studenty a učiteli ze zahraničí, které se uskuteční ve středu 6. 12. 2023 od 18:00 do 20:00 hodin online.

10. 11. 2023

Bez popisku

Tzv. Student - run clinic, se uskuteční ve středu 6. 12. 2023 od 18:00 do 20:00 hodin online. Akce probíhá v mezinárodní spolupráci s kolegy z Holandska, Německa, Itálie a Francie.

Každý zájemce obdrží týden před konáním lekce link a zadání - případ pacienta, jehož farmakoterapie bude v rámci lekce analyzována. Přímo na lekci bude představen pacient a podrobně rozebrána celá aktivita. Následně budou studenti pracovat v malých skupinkách (breakout rooms) na analýze medikace nebo její úpravě. Na závěr proběhne společný debriefing medikace a tvorba závěru pro ošetřujícího lékaře pacienta.

Garantkou programu je za LF MU PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., BCPS, odborná asistentka Farmakologického ústavu. Chcete se zúčastnit? Chcete si to vyzkoušet? Ozvěte se do 20. 11.  2023 na e-mail: rychlickova@med.muni.cz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info