Často se ptáte

1. Na jaké programy LF MU si můžu podat přihlášku?

Magisterské studijní programy

 • Všeobecné lékařství
 • Zubní lékařství
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Embryolog

Bakalářské studijní programy

 • Dentální hygiena
 • Fyzioterapie
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Nutriční terapie
 • Optika a optometrie
 • Ortoptika
 • Radiologický asistent
 • Zdravotnické záchranářství
 • Všeobecná sestra
 • Porodní asistentka

Navazující magisterské programy

 • Fyzioterapie
 • Intenzivní péče (i v kombinované formě)
 • Nutriční specialista
 • Optometrie
 • Veřejné zdravotnictví (jen kombinovaná forma)

Podrobnější informace o studijních programech najdete v sekci Uchazeči.

2. Jak si podám elektronickou přihlášku na LF MU?

Přihlášky na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity se podávají elektronicky. Papírová forma přihlášky nebude akceptována!

Na internetových stránkách Přihláška ke studiu MU zvolíte „Založit přihlášku“, vyberte typ, formu studia, fakultu a potvrdíte tlačítkem „Vyhledat“. Z nabízených možností zvolíte požadovaný program. Pokud chcete přihlášku podat, klikněte na „Založit“. Budete ještě vyzváni k doplnění informací, potvrzení e-mailové adresy a k potvrzení podání přihlášky. Až po potvrzení je přihláška úspěšně podána.

Své podané přihlášky můžete editovat/upravovat opět na stránkách Přihláška ke studiu MU pod odkazem „Moje přihlášky“.

3. Jak zaplatím elektronickou přihlášku na LF MU?

Na internetových stránkách Přihláška ke studiu MU zvolíte „Moje přihlášky“. Kromě jiných důležitých informací zde najdete odkaz „Zaplatit přihlášku“, který Vás přesměruje do Obchodního centra, kde výběr potvrdíte odkazem „Objednat“. Po vyplnění informací přihlášku elektronicky zaplatíte.

4. Chci studovat program XY, jaké předměty budu muset absolvovat a kdy/kde bude probíhat výuka?

Všechny důležité informace jako struktura fakulty, seznam vyučujících, Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity, důležité termíny v rámci semestru a předměty vyučované v jednotlivých programech najdete ve studijních katalozích na stránkách Lékařské fakulty (Studijní katalogy). Aktuální podrobnosti o místě výuky, rozvrhu, způsobu ukončení, cílů předmětu a další informace budou postupně aktualizovány pro každý semestr a k nalezení v informačním systému Katalog předmětů.

5. Jak se dozvím, kdy a kam se mám dostavit na přijímačky?

Všechny potřebné informace o konání přijímacích zkoušek Vám budou doručeny v pozvánce. Kromě toho je možné se přihlásit na stránkách Přihláška ke studiu MU do své přihlášky a tam pod odkazem „Informace k přijímacímu řízení“ najít informace o čase a místě konání přijímací zkoušky. Zároveň tam je ve formátu pdf vložena pozvánka, která Vám byla v běhu přijímacího řízení 2019/2020 poslána poštou.

6. Bydlím jinde než na trvalé adrese / nebyla mi doručená pozvánka k přijímací zkoušce, můžu se i tak dostavit?

Samozřejmě, k přijímacím zkouškám je potřeba si přinést pozvánku s číslem své přihlášky (pokud máte založeno více přihlášek, potřebujete to číslo, pod kterým jste pozván(a) k přijímací zkoušce). Tyto informace jsou dostupné na stránkách Přihláška ke studiu MU, kde po přihlášení se do své přihlášky pod odkazem „Informace k přijímacímu řízení“ jsou informace o čase a místě konání přijímací zkoušky. Zároveň tam je ve formátu pdf vložena pozvánka, která Vám byla poslána i poštou, kterou si můžete vytisknout a vzít s sebou na zkoušku.

7. Podal(a) jsem si přihlášku na dva programy, ale pozvánka mi přišla jenom jedna, proč?

Pokud máte založeno více přihlášek na magisterské nebo bakalářské programy, přijímací zkoušku píšete jenom jednou a teda i pozvánka k přijímací zkoušce je doručena jenom jedna. Získaný počet bodů je platný pro všechny založené přihlášky. Přijímací zkoušky píšete pod číslem přihlášky, s kterým Vám přišla pozvánka. Pokud máte přihlášku jak na magisterské, tak na bakalářské programy, píšete přijímací zkoušku dvakrát, pro magisterské programy zvlášť (pod jedním číslem přihlášky) a pro bakalářské zvlášť (pod druhým číslem přihlášky). Pozvánku s číslem přihlášky, pod kterým píšete přijímací zkoušku, najdete ve formátu .pdf po přihlášení do Moje přihlášky.

8. Kdy a kam mám přinést kopii maturitního vysvědčení?

Kopii maturitního vysvědčení k přijímacím zkouškám nenoste! 

Listinné kopie maturitního vysvědčení se již k zápisu na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity nedokládají. Jakmile obdržíte do své e-přihlášky návrh na přijetí do studia, vložíte do e-přihlášky – rubrika Doklady k zápisu digitalizovaný dokument, autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení
https://www.med.muni.cz/uchazeci/magisterske-studium#tab-4
https://www.med.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium#tab-4

Po kontrole na Studijním oddělení LF Vám bude vydáno rozhodnutí o přijetí, zavedeno příslušné studium a povolen distanční zápis

https://www.med.muni.cz/studenti/zapisy-pro-nove-prijate-student

9. Neodmaturoval(a) jsem v řádném termínu, mám náhradní termín v září, můžu se zúčastnit přijímací zkoušky?

Přijímací zkoušky se sice bez maturitní zkoušky účastnit můžete, ale v případě přijetí je nutné mít složenou maturitní zkoušku k datu zápisu do studia, jinak není zápis ke studiu možný!

10. Nemůžu se zúčastnit přijímací zkoušky v termín kdy jsem pozván, můžu se dostavit v jiný termín?

Ne. Termíny jsou zveřejněny vždy k 1. 11. a tudíž jsou známy s dostatečným předstihem. Po odeslání pozvánky není možná změna termínu, ani se nevypisuje náhradní termín. Jediná výjimka je závažná zdravotní komplikace doložena dokladem od lékaře.

11. Jaké jsou podmínky přijetí bez přijímací zkoušky a kolik studentů se takhle přijme?

Maturita na území ČR, známkový průměr, žádost o prominutí …viz podmínky přijímacího řízení zde.

12. Nemůžu se zúčastnit zápisu do studia, bude vypsán náhradní termín?

Náhradní termín zápisu není standardně vypsán, ale můžete být zapsán(a) v zastoupení, tj. může ověřenou plnou mocí zplnomocnit svého zástupce k úkonům spojeným se zápisem do studia.

13. Nebyl(a) jsem přijat(a) z důvodu nedostatečné kapacity / neudělání zkoušky, bude se posunovat hranice?

Standardně se hranice neposouvá, počet přijatých převyšuje kapacitu daného programu/oboru, již dopředu se počítá s tím, že se někteří studenti nezapíšou. V případě zápisu nízkého počtu uchazečů se hranice posunout může, děje se tak automaticky a pak jsou uchazeči v pořadí podle počtu bodů z přijímacích zkoušek, osloveni e-mailem, obdrží rozhodnutí o přijetí. Je bezpředmětné si posílat odvolání. Nutno vyčkat do zápisu.

14. Nebyl(a) jsem přijat(a) z důvodu nedostatečné kapacity / neudělání zkoušky, jak si mám podat odvolání?

Odvolání si nepodávejte, pokud nemáte relevantní důvod! Pokud jste ve výsledkové listině pod čarou, není to důvod na odvolání! Řešením je počkat si, jestli se nebude posunovat hranice (viz bod 13), případně pokud jste nebyl(a) přijat(a) z kapacitních důvodů, můžete si podat přihlášku do programu celoživotního vzdělávání (viz bod 15).

15. Nebyl(a) jsem přijat(a) z důvodu nedostatečné kapacity ale dosáhl jsem minimálního počtu bodů, jaké mám možnosti přijetí?

Máte možnost počkat na posun hranice (viz bod 13), nebo si podat přihlášku na CŽV (viz bod 15).

16. Jaké jsou podmínky přihlášení se k celoživotnímu vzdělávání?

Přihlášku si v termínu od 25. 6. do 10. 8. může podat ten, kdo nebyl přijat z kapacitních důvodů. Do CŽV jsou přijímáni uchazeči, kteří dosáhli nejvíce bodů u přijímací zkoušky, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů.

17. Pokud studuji nějaký bakalářský program na LF MU, můžu přestoupit na LF MU na jiný program?

Ne, nemůžete. Přestup jako takový není možný bez podrobení se přijímacích zkouškám. Vždy je nutné si založit e-přihlášku, složit přijímací zkoušku a v případě přijetí je možné požádat o uznání předchozího studia předmětů, pokud od ukončení předmětu neuplynulo více jak tři roky, rozsah a obsah studia musí být porovnatelný atd. viz. Směrnice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. 3/2018 o Uznávání předmětů na LF MU

18. Studuji Všeobecné lékařství na jiné univerzitě, můžu přestoupit na LF MU? Za jakých podmínek?

Ne. Je nutné založit si e-přihlášku, složit přijímací zkoušku a v případě přijetí viz bod 17.

19. Jsem cizinec, potřebuji doložit znalost češtiny do českého studia?

Ne, není třeba. Na Lékařské fakultě MU nevyžadujeme dokladovat úroveň znalosti českého jazyka, ale doporučujeme znalost na minimální úrovni B2.

20. Nabízí LF MU kurz češtiny pro cizince?

Kurz českého jazyka pořádá Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity CJV MU. Kurz není zaměřen na konkrétní oblast, ale po jeho absolvování se student dostane na úroveň B2 a je koncipován jako příprava na přijímací zkoušku na univerzitu.

Na kurz se můžete přihlásit na stránkách Obchodního centra MU: Kurz probíhá od 27.1. do 15. 6. 2020. Cena za 1 semestr je 2300 €.

Ubytování po dobu kurzu lze zajistit zde v rámci Správy kolejí a menz, kontakt: ubytovani@skm.muni.cz,

V případě dalších dotazů ohledně kurzu kontaktujte:

Mgr. Eva Trnková
Masarykova univerzita | Centrum jazykového vzdělávání
A: Komenského nám. 2, 602 00 Brno
T: +420 549 493 811
E: eva.trnkova@cjv.muni.cz | W: www.cjv.muni.cz 

 

21. Je možné si zařídit ubytování na kolejích v době přijímacích zkoušek?

Ano, v případě volné ubytovací kapacity, můžete být v době konání přijímacích zkoušek na LF MU ubytování na některé z kolejí. Ubytování je nutné si osobně sjednat přes Správu kolejí a menz MU na e-mailové adrese ubytovani@skm.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info