Cena rektora Masarykovy univerzity

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš vyhlašuje soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity v roce 2022.

4. 1. 2022

Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje každoročně soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity v několika kategoriích stanovených směrnicí MU č. 7/2016 Cena rektora Masarykovy univerzity. Vítězové soutěže získávají medaili MU, diplom a finanční odměnu. Ceny předává rektor vítězům obvykle při příležitosti Dies academicus, případně při jiné slavnostní příležitosti.

Soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity v roce 2022 je vyhlášena v následujících kategoriích:

 • Cena za významný tvůrčí počin,
 • Cena za významný umělecký počin,
 • Cena za významný sportovní výkon,
 • Cena za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži,
 • Cena za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let,
 • Cena za dlouhodobě vynikající výsledky ve výzkumu,
 • Cena pro vynikající pedagogy,
 • Cena za inovace ve výuce,
 • Cena pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU,
 • Cena pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU,
 • Cena za vynikající disertační práci,
 • Cena za aktivní rozvoj občanské společnosti,
 • Cena za dobrovolnictví.

Termín podání návrhů do všech kategorií: do 31. ledna 2022.

V každé kategorii soutěže mohou vedoucí jednotlivých součástí MU podat max. 1 návrh na ocenění, pokud není uvedeno jinak. Formulář návrhu je ke stažení zde, náležitosti návrhu a požadované přílohy jsou uvedeny v podrobných informacích.

Informace k podávání nominací naleznete na tomto odkazu https://portal.muni.cz/univerzita/o-nas/oceneni-a-vyznamenani/cena-rektora-masarykovy-univerzity

V případě dotazů kontaktujte Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info