Kurzy základů vědecké práce v roce 2022

Akademie věd České republiky pořádá i v roce 2022 pro studenty doktorských studijních programů Kurzy základů vědecké práce.

5. 1. 2022

Cílem kurzu je seznámit doktorandy se základními principy vědecké práce a prezentace jejich výsledků. Systematická příprava pro vědeckou práci vede ke zkvalitňování výzkumu a vývoje a k posílení konkurenceschopnosti ČR.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ KURZU

 • Etika vědecké práce, Bioetika
 • Obecné zásady vědeckého sdělení, typy prezentace, poster, technika prezentace, technika psaní
 • Psané dokumenty, standardní, popularizační články, knihy, praktická cvičení
 • Publikování v časopise z hlediska editorské praxe
 • Základy rétoriky a technika mluveného projevu
 • Psaní a hodnocení vědecké práce
 • Duševní vlastnictví a jeho komercializace
 • Financování výzkumu, grantový systém v EU
 • Grantový systém v praxi
 • Základy počítačové bezpečnosti
 • Informační technologie
 • Moderní informační zdroje pro výzkum
 • Jak optimálně využít statistiky při zpracování dat
 • Angličtina ve vědecké práci, nejčastější chyby
 • Tvořivost a systémové myšlení ve vědě
 • Time management
 • Pracovní zatížení a úloha stresu
 • Plagiátorství, Rozbor a zhodnocení vybraných článků a abstraktů
 • Transfer technologií

Kurz trvá týden, je zdarma a pro frekventanty je zajištěno malé občerstvení (káva, čaj, minerálka po celý den – v případě, že kurz proběhne prezenční formou).

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne únorový a březnový kurz on-line formou přes MS Teams.

Termíny konání kurzu v roce 2022 jsou:

 • 21.2. – 25.2. – kurz proběhne on-line formou
 • 21.3. – 25.3. – kurz proběhne on-line formou
 • 23.5. – 27.5.
 • 19.9. – 23.9.
 • 21.11. – 25.11.

Studenti DSP, kteří se kurzu již zúčastnili, byli velmi spokojeni a jeho absolvování doporučují.

Veškeré informace o obsahové náplni kurzu, místě konání a přihlášky najdete na webových stránkách Akademie věd http://www.avcrbrno.cz/kurz-zakladu-vedecke-prace/

Absolvování kurzu je po doložení Certifikátu o absolvování na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU uznáváno jako jeden z pěti povinných kurzů společného základu pro studenty doktorského studia na LF MU.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info