Ochrana práv na MUNI

Zásady ochrany práv na MUNI a podání směřující k ochraně práv řeší na MUNI pracoviště celouniverzitní ochrany práv.

6. 11. 2023

Bez popisku

Dne 1. dubna 2023 vzniklo na MUNI pracoviště celouniverzitní ochrany práv. Zajišťuje, aby práva na MUNI byla chráněna účinně, nestranně a efektivně a aby byla zajištěna dostupná pomoc, jakož i ochrana oznamovatelů a obětí zásahů do těchto práv, stejně tak osob, vůči nimž oznámení směřuje.

Ochrana práv studentů a zaměstnanců na MUNI byla doposud zastřešena mnoha mechanismy a procesy na různých pracovištích. Nyní univerzita centralizuje ochranu práv do jedné osoby a pracoviště. Pozici ochránkyně práv zastává Eva Janovičová. Rozhovor s ochránkyní práv nabízí nové číslo Magazínu M.

Podání směřující k ochraně práv může mít podobu oznámení, stížnosti nebo petice. Dle směrnice MU č. 1/2023 ho mohou podat zejména zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, studenti, uchazeči o studium a absolventi.

Jaký se rozdíl mezi oznámením, stížností nebo peticí a jak postupovat popisuje tento článek.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info