Připravujeme podklady pro univerzitní Plán genderové rovnosti

V posledních měsících probíhaly na fakultě práce na gender auditu, jakožto podkladu pro univerzitní Plán genderové rovnosti, který bude od roku 2022 podmínkou pro účast našich vědců a vědkyň v grantových soutěžích.

28. 7. 2021

Audit probíhal v období od března do července 2021 a skládal se z kvantitativní a kvalitativní analýzy současného stavu rovných příležitostí a pracovních podmínek na LF MU.

HR Award tým zpracoval gender audit pod vedením proděkanky Mgr. Jany Fialové, Ph.D., za podpory pana děkana a metodické podpory rektorátu Masarykovy univerzity. Podklady pro statistickou analýzu dat zpracovala jednotlivá děkanátní oddělení LF MU a rektorátu MU. Statistickou podporu poskytl RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D., z Institutu biostatiky a analýz LF MU a zpracování výstupů dotazníkového šetření HR Award pro účely gender auditu proběhlo ve spolupráci s Mgr. Ing. Tomášem Dosedělem, Ph.D. Odborné konzultace, individuální rozhovory a realizaci fokusních skupin zajišťovala externí organizace Genderové informační centrum NORA, o. p. s., pod vedením senior konzultantky Mgr. Kateřiny Hodické.

V současné chvíli probíhá finální schvalování fakultních podkladů a návrhů opatření na fakultní i univerzitní úrovni.

Děkujeme všem, kteří se zapojili, ať už vyjádřením svého názoru, nebo odbornou pomocí.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info