Študentská vedecká konferencia PriF UK 2022

Vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v stredu 27. apríla 2022.

4. 3. 2022

Vážené dámy, vážení páni,

v mene Organizačného a Odborného výboru ŠVK PriF UK si Vás dovoľujeme pozvať na vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou:

Študentskú vedeckú konferenciu PriF UK 2022,

ktoré sa na základe aktuálnej situácie predbežne plánuje prezenčne na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v stredu 27. apríla 2022


Študenti bakalárskeho, magisterského/inžinierskeho a doktorandského štúdia (bez PhD.) majú výbornú príležitosť prezentovať výsledky svojej vedeckej práce. Konferencie sa môžu aktívne zúčastniť aj študenti stredných škôl a gymnázií.


Na „ŠVK2022“ budú v každej hlavnej sekcii (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej, chemickej) vybrané najlepšie príspevky a odovzdané diplomy a ocenenia dekana fakulty, cena rektora UK, ale aj množstvo iných ocenení.

Príspevky prechádzajú recenzným konaním cez webové rozhranie, ktorú zabezpečuje odborný výbor tvorený docentmi a profesormi Prírodovedeckej fakulty UK v BA. Výstupom bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.

Registrácia prihlášok a príspevkov začína 04.03.2022
Viac informácia na: http://fns.uniba.sk/svk
Navštíviť nás môžete aj na http://www.facebook.com/svkprifuk

Eva Viglašová
/predseda ŠVK PriF UK/

RNDr. Eva Viglašová, PhD.
assistant profesor
Department of Nuclear chemistry
Faculty of Natural Sciences
Comenius University Bratislava

T: +421 2 9014 9132
T: +421 910 136 677
E: eva.viglasovsl@uniba.sk

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info