Zapojte se

Rádi bychom znovu spojili talenty a úsilí studentů a absolventů, jak těch českých, tak i zahraničních, a to napříč obory bakalářské i magisterské. Stejně tak vítáme účast našich zaměstnanců a potenciálních budoucích studentů. Věříme, že kreativní činnost může být dobrým prostředkem pro odtržení se od každodenních starostí, stresu, učení či pracovních povinností.

Na sociálních sítích si dlouhodobě všímáme, že studenti a absolventi mají mimořádný výtvarný talent. Proto bychom rádi znovu vyzvali k prezentaci jejich umění veřejnosti. Přijatá díla budou zveřejněna na našem webu a na podzim uskutečníme hlasování o nejúspěšnější práce, z nichž vyrobíme dvouletý kalendář pro celkem 105 týdnů v letech 2025-2026.

Originály prezentovaných děl budou se stanou součástí naší sbírky a budeme je využívat při velkých společenských událostech, využijeme je pro propagační materiály či pro obdarování vážených návštěv fakulty.

Děkujeme za váš zájem a těšíme se na vaše inspirativní příspěvky!

Kdo se může zúčastnit a jak?

 1. Všichni z vás, kdo jste studenti, absolventi ale i zaměstnanci Lékařské fakulty MU. Zapojit se mohou také uchazeči o studium na naší fakultě.
 2. Doručíte nám v daném termínu dílo v originále a originál nám ponecháte. Můžete vytvořit i digitální umění, ale je nutné dílo vytisknout a předat jako všechna ostatní díla.
 3. Námět díla by měl mít spojitost s vaším studiem na LF MU.
 4. Formát díla A4 až A3.
 5. Svoje dílka nám můžete dodat maximálně 2.
 6. Dílo nám zaregistrujte včetně jeho názvu, krátké anotace obsahující například: co a proč jste vytvořili, kdo jste, jaké oblasti se v budoucnu chcete věnovat, anebo už věnujete, anebo proč jako zaměstnanci se do soutěže chcete také přihlásit. Můžete nám poslat také svůj oblíbený citát, pocity při tvorbě, jednoduše cokoliv, čím nám přiblížíte své dílo. A doplňte svůj vztah vůči LF MU.

Způsoby doručení

Svá díla nám doručte nejpozději do 30. září 2024. Doručit je můžete:

 1. Poštou na adresu Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy LF MU Jana Dvořáková, Kamenice 753/5, 625 00 Brno
 2. Odevzdáním na
  1. podatelně na Kamenici 5 v provozních hodinách podatelny: pondělí–pátek 9.00–10.30 a 13.00–14.30. Dílo musí být v obálce označené: Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy LF MU Jana Dvořáková, Kamenice 753/5
  2. vrátnici na Komenského náměstí v obálce označené: Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy LF MU, Jana Dvořáková, Kamenice 5
 3. Osobním odevzdáním v otevírací době MEDshopu (pondělí - středa - čtvrtek v čase mezi 8:30 - 11:00), případně na základě předchozí domluvy.

Před zapojením se do soutěže MEDici doporučujeme pečlivě seznámit se s podmínkami účasti (v záložce Pravidla akce).

Harmonogram
 • Vyhlášení soutěže

  31. 1. 2024

  Oficiálně spouštíme výtvarnou soutěž pro všechny talentované studenty, absolventy, zaměstnance i uchazeče o studium.

 • Příjem prací

  1. 2. - 30. 9.

  Vaše práce nám můžete přinášet, doručovat od 1. dubna až do 31. srpna. Mrkněte do soutěžních podmínek, komu a jak.

 • Hlasování o díla do kalendáře

  14. 10. - 10. 11.

  Informace k formě hlasování budou zavčas uveřejněny. 

 • Vyhlášení výherců

  prosinec 2024

  Představení kalendáře s vítěznými díly.

Navazujeme na rok 2021

Výtvarná soutěž da MEDici: Známe výtěžek aukce a máme kalendář! 

Virtuální dražba vynesla po zdanění 28 347,10 Kč a přispěje na podporu vybudování Památníku za dárce těl. Dalším úžasným počinem soutěže byl vznik nástěnného kalendáře LF MU pro rok 2022.

Čtěte více

Děkujeme za účast v celé výtvarné soutěži s názvem da MEDici, do kterých přispěli svými díly studenti, absolventi i zaměstnanci LF MU. Na jaře 2021 jsme vyhlásili výtvarnou soutěž a do konce léta jsme obdrželi 49 úžasných děl. V hlasování uspělo 13 nejoblíbenějších, ze kterých jsme sestavili kalendář. A všechna díla jsme vydražili. 

Spojili jsme talent i úsilí studentů i absolventů, českých i zahraničních, z oborů bakalářských i magisterských. Během náročné doby jsme chtěli alespoň trošku odvést pozornost od každodenního stresu, starostí, učení i pracovního výkonu. Všechny naše studenty, absolventy i zaměstnance LF MU jsme vyzvali k zapojení se do výtvarné soutěže da MEDici.

Celkem 49 předaných děl jsme vystavili v jednom z koridorů kampusu pro potěchu oka kolemjdoucích a spustili jsme hlasování o 13 nejoblíbenějších kousků. Z těch jsme vytvořili nástěnný kalendář LF MU pro rok 2022 s dílem, které získalo nejvyšší počet hlasů, na titulní straně. V adventním čase jsme na Facebooku spustili aukci děl a všechny získané finanční prostředky jsou určeny na podporu výstavby Památníku dárcům těl na brněnském Ústředním hřbitově (o vybudování památníku více zde). Vznikne důstojné místo v podobě hrobky se vsypem, kterému bude dominovat socha Panny Marie. Pro pozůstalé se stane pietním místem, kam mohou přijít uctít památku zemřelého. Zpopelněné ostatky dárců těl jsou v Brně dosud rozptylovány na hřbitovní loučce, což v mnohých pozůstalých vyvolává pocit anonymity.

Na organizaci soutěže se podíleli organizátoři ze Spolku mediků LF MU, brněnské pobočky IFMSA CZ, sdružení zahraničních studentů MIMSA a Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy Lékařské fakulty MU. 
Pravidla akce
Soutěžní podmínky pro odevzdávání děl

Kdo se může zúčastnit a jak?

 1. Všichni z vás, kdo jste studenti, absolventi ale i zaměstnanci Lékařské fakulty MU. Zapojit se mohou také uchazeči o studium na naší fakultě.
 2. Doručíte nám v daném termínu dílo v originále a originál nám ponecháte. Můžete vytvořit i digitální umění, ale je nutné dílo vytisknout a předat jako všechna ostatní díla. 
 3. Námět díla by měl mít spojitost s vaším studiem na LF MU.
 4. Formát díla A4 až A3. 
 5. Svoje dílka nám můžete dodat maximálně 2.
 6. K dílu připojte: název, krátkou anotaci obsahující například: co a proč jste vytvořili, kdo jste, jaké oblasti se v budoucnu chcete věnovat, anebo už věnujete, anebo proč jako zaměstnanci se do soutěže chcete také přihlásit. Můžete nám poslat také svůj oblíbený citát, pocity při tvorbě, jednoduše cokoliv, čím nám přiblížíte své dílo.

Způsoby doručení

Svá díla nám doručte nejpozději do 30. září 2024. Doručit je můžete:

 1. Poštou na adresu Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy LF MU Jana Dvořáková, Kamenice 753/5, 625 00 Brno
 2. Odevzdáním na
  1. podatelně na Kamenici 5 v provozních hodinách podatelny: pondělí–pátek 9.00–10.30 a 13.00–14.30. Dílo musí být v obálce označené: Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy LF MU Jana Dvořáková, Kamenice 753/5
  2. vrátnici na Komenského náměstí v obálce označené: Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy LF MU, Jana Dvořáková, Kamenice 5
 3. Osobním odevzdáním v otevírací době MEDshopu (pondělí - středa - čtvrtek v čase mezi 8:30 - 11:00), případně na základě předchozí domluvy.

Podmínky soutěže daMEDici

 1. Soutěž da MEDici je organizována Masarykovou univerzitou, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224, Lékařskou fakultou, se sídlem Kamenice 753/5, 625 00 Brno.
 2. Tato soutěž je určená pro student, absolventy, zaměstnance Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (dále jen „LF MU“). Zapojit se mohou také uchazeči o studium na LF MU.
 3. Hlavním cílem soutěže je vybrat 13 nejlepších uměleckých děl (dále jen „dílo“), která budou použita pro výrobu kalendáře, reprezentujícího LF MU.
 4. Každý účastník soutěže může do soutěže přihlásit maximálně dvě díla, a to ve formátu A4 až A3.
 5. Za přihlášení do soutěže je považováno odevzdání díla od 01. 02. 2024 do 30. 09. 2024:
  1. Poštou na adresu Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy LF MU Jana Dvořáková, Kamenice 753/5, 625 00 Brno
  2. Odevzdáním na
   1. podatelně na Kamenici 5 v provozních hodinách podatelny: pondělí–pátek 9.00–10.30 a 13.00–14.30. Dílo musí být v obálce označené: Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy LF MU Jana Dvořáková, Kamenice 753/5
   2. vrátnici na Komenského náměstí v obálce označené: Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy LF MU, Jana Dvořáková, Kamenice 5
  3. Osobním odevzdáním v otevírací době MEDshopu (pondělí - středa - čtvrtek v čase mezi 8:30 - 11:00), případně na základě domluvy.
 6. Vítězná díla zvolí veřejnost pomocí hlasování na internetových stránkách LF MU od 14. 10. 2024 do 10. 11. 2024. V případě rovnosti hlasů rozhodne o vítězi organizátor. Proti výsledkům soutěže se není možné odvolat.
 7. Účastník soutěže přihlášením svého díla zároveň čestně prohlašuje, že je autorem přihlašovaného díla a že je tedy oprávněn s tímto autorským dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon), plně nakládat a udělit LF MU soutěže souhlas s jeho užitím v rozsahu odpovídajícím účelu, obsahu a cílům soutěže, zejména k propagaci LF MU a jejích pracovišť. Dílo nesmí porušovat autorská a osobnostní práva třetích osob. Soutěžící přihlášením díla do soutěže uděluje LF MU zároveň souhlas (licenci) k bezplatnému užití díla, a to všemi známými způsoby, v tuzemsku i zahraničí, bez omezení množství, po celou dobu trvání autorských majetkových práv ke svému dílu. Organizátor je zejména na základě tohoto souhlasu oprávněn dílo zveřejnit a sdělovat jej veřejnosti v nehmotné podobě ve smyslu ustanovení § 18 a násl. autorského zákona, včetně zpřístupňování díla takovým způsobem, že kdokoli k němu může mít přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (ustanovení § 18 odst. 2 autorského zákona), jakož i rozmnožováním díla k tomu účelu v neomezeném rozsahu jeho vydáním, tzn. rozšiřováním ve smyslu ustanovení § 14 autorského zákona v periodické či neperiodické publikaci, a to v jakémkoli rozsahu (nákladu), jakož i rozmnožováním ve smyslu ustanovení 13 autorského zákona v neomezeném rozsahu za účelem takového vydání (rozšiřování) a dílo vystavovat a prodávat. Organizátor je oprávněn udělit licenci k užití díla bez dalšího ve stejném rozsahu i třetím osobám. Soutěžící přihlášením díla potvrzuje, že souhlasí bez výhrad s podmínkami uvedenými v těchto pravidlech soutěže. Originální dílo a jakékoli jeho úpravy nebo adaptace může použít organizátor při propagaci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, zejména při vytváření reklamních předmětů. 13 vybraných děl bude použito pro výrobu kalendáře.
 8. V souvislosti se soutěží bude zmiňováno pouze křestní jméno účastníka a zařazení (student/zaměstnanec/absolvent/uchazeč), v případě studentů a absolventů může být použit obor studia, nebo nebude účastník označený vůbec. U zaměstanců může být použita oblast pracovního vztahu k LF MU, nebo nebude označený vůbec.
 9. Účastníci, jejichž díla budou použity ke komerčním účelům (prodej kalendáře, prodej reklamních předmětů), neobdrží žádnou finanční náhradu, odměnu nebo jiný benefit v důsledku používání díla.
 10. Účastník soutěže přihlášením do soutěže rovněž souhlasí, že s originálem jeho díla může být organizátory použito pro případnou dražbu pouze na akci s charitativními účely. Účastník se tímto vzdává práva na výtěžek z dražby jeho díla.
 11. Účastník soutěže přihlášením do soutěže rovněž souhlasí, že s originálem jeho díla může být organizátory použito pro výrobu propagačních materiálů výhradně Lékařské fakulty MU či pro potisk produktů v obchodě MEDshop. Účastník se tímto vzdává práva na výtěžek z jeho díla.
 12. Každý účastník soutěže si hradí veškeré náklady vzniklé v souvislosti s účastí v soutěži sám (např. výroba díla, doručení díla).
 13. Účastník soutěže uděluje LF MU souhlas se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení; ročník a obor studia/vztah k fakultě
 14. Jméno, příjmení, ročník a obor studia/vztah k fakultě je možné zpracovat na základě uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem organizace a vyhodnocení soutěže. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání a vyhodnocování soutěže.
 15. Odevzdáním díla do soutěže bere účastník na vědomí, že Lékařská fakulta MU jakožto správce osobních údajů bude zpracovávat účastníkem uvedené osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, ročník a obor studia. Bez poskytnutí těchto údajů nemůže být účastník do soutěže zaregistrován.
 16. Účastí v soutěži bere účastník na vědomí, že osobní údaje jím poskytnuté zpracovává Lékařská fakulta MU s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje, které Lékařská fakulta MU shromažďuje o účastnících, nebudou poskytnuty žádné třetí straně, s výjimkou případů a pro účely, kdy tuto povinnost ukládá zákon.
Kontakty
Načítám...
Přihlášení díla
Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info