Akademici LF MU: úspěchy a ocenění

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

rektor Masarykovy univerzity

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

Člen výkonného výboru České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP (říjen 2018)

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

National Representative in European Society of Anaesthesiology Council (od 2017), 1. místopředseda výboru ČSARIM ČLS JEP (od 2019)

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

Předseda České neurochirurgické společnosti (září 2018)

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Předseda České společnosti pro klinickou neurofyziologii (červenec 2017)

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Předseda České hematologické společnosti ČLS JEP (červen 2018)

prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.

Místopředseda České pediatricko-chirurgické společnosti

MUDr. Pavel Zerhau, CSc.

Člen Pediatrické sekce České urologické společnosti ČLS JEP (2014–2015 předseda)

MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D.

International College of Surgeons

MUDr. Luboš Kubíček, Ph.D.

Cena Alberta Schweitzera v oboru lékařství, druhé místo (červen 2018)

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

Čestné občanství města Kyjova za významnou lékařskou, vědeckou a pedagogickou činnost v oblasti kardiologie (září 2018)

MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA

Předseda Neuromuskulární sekce ČNS ČLS JEP (2017–2020)

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Předseda České chirurgické společnosti ČLS JEP (zvolen 2016)

MUDr. Tomáš Grolich, Ph.D.

Předseda Sekce mladých chirurgů ČCHS ČLS JEP

MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D.

Člen výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti (červen 2018)

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Členka výboru Evropské společnosti pro léčbu ran (květen 2018)

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.

Čestný člen České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku (červen 2018)

MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Členka Revizní komise České hematologické společnosti ČLS JEP (červen 2018)

prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

Předseda panelu Poruchy imunity a infekční choroby Agentury zdravotnického výzkumu ČR (zvolen 2014)

prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.

Člen Vědecké rady Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno (březen 2018)

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Cena města Brna za rok 2017 za přínos pro české lékařství (leden 2018)

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

Předseda Výboru České neurologické společnosti ČLS JEP (2017–2020)

MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.

Držitelka prestižní ceny Best Paper Award udělované každoročně Obstetric Anaesthetists' Association za nejlepší práci v časopise International Journal of Obstetric Anaesthesia (2018)

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Předseda panelu Nádorové choroby Agentury zdravotnického výzkumu ČR (zvolen 2016); Předseda Česko-slovenské biologické společnosti (zvolen 2018)