Akademici LF MU: úspěchy a ocenění

Úspěchy a ocenění

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC

National Representative in European Society of Anaesthesiology Council (od 2017), 1. místopředseda výboru ČSARIM ČLS JEP (od 2019), Cena Wernera von Siemense za rok 2020 v kategorii nejlepší pedagogický pracovník (březen 2021)

doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.

Držitelka prestižní ceny Best Paper Award udělované každoročně Obstetric Anaesthetists' Association za nejlepší práci v časopise International Journal of Obstetric Anaesthesia (2018)

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Předseda panelu Nádorové choroby Agentury zdravotnického výzkumu ČR (zvolen 2016); Předseda Česko-slovenské biologické společnosti (zvolen 2018); Vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví (od 10/2020)

Ocenění udělená LF MU

Při příležitosti 100. výročí založení Lékařské fakulty Masarykovy univerzity byly 16. listopadu 2019 předány pamětní medaile Masarykovy univerzity MUNI 100 jedenácti zakladatelům Výukového a publikačního portálu Akutně.cz za příkladnou reprezentaci LF MU, a to nejen založením portálu zaměřeného na akutní medicínu, ale především podílem na stabilní zvyšování úrovně výuky akutní medicíny.

MUDr. Hana Harazim, Ph.D.

je koordinátorkou tvorby interaktivních výukových algoritmů. Tato bilingvální sada pomůcek tvoří největší databázi virtuálních pacientů s tématy akutní medicíny na světě. Výjimečná je rovněž publikační aktivita doktorky Harazim, její článek v časopise Brain and Behavior byl v roce 2019 oceněn Keszlerovou cenou, kterou každoročně uděluje ČSARIM nejlepší oborové práci publikované v impaktovaném časopise.

doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.

je autorkou několika oceněných algoritmů portálu AKUTNĚ.CZ. Stojí za každodenním provozem portálu a je klíčovou osobností při pořádání konferencí AKUTNĚ.CZ, kterých se každoročně účastní více než tisíc účastníků. Doktorka Kosinová je také nositelkou prestižního ocenění Best Paper Award 2017 za článek, který byl publikován v časopise International Journal of Obstetric Anesthesia.

MUDr. Ivo Křikava, Ph.D.

stál u zrodu portálu AKUTNĚ.CZ již od samého počátku, patří k jeho zakládajícím členům. Významné bylo rovněž jeho dlouholeté působení na pozici garanta diskuzního fóra portálu. V současné době zastává místo člena Správní rady Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ. Prim. MUDr. Ivo Křikava, Ph.D., je autorem algoritmů, z nichž některé získaly význačná ocenění.

RNDr. Miloš Liška, Ph.D.

je spoluautorem unikátního videokonferenčního řešení, jež zajišťuje videokonferenční přenosy z operačních sálů, při kterých mohou sledovat lékaři na různých místech práci kolegů, jako by byli přítomni přímo na operačním sále. Tato technologie je rovněž využívána při pořizování záznamů z odborných akcí, přednášek významných řečníků a výjimečných osobností oboru.

doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

stojí od prvopočátku za projektovou přípravou a realizací portálu AKUTNĚ.CZ jako součásti vzdělávací sítě českých a slovenských lékařských fakult MEFANET, která usiluje o modernizaci výuky lékařských a zdravotnických oborů. Je členem vedení AKUTNĚ.CZ, řadu let působí jako místopředseda Správní rady Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ.

MUDr. Olga Smékalová

působí jako koordinátorka pro sociální sítě, významně se zasloužila o velmi úspěšnou propagaci portálu AKUTNĚ.CZ na internetu. Je dlouholetou členkou Správní rady Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ, zodpovídá za ekonomický chod portálu. Doktorka Smékalová vytvořila několik výukových algoritmů, z nichž některé získaly význačná ocenění.

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

stál u zrodu portálu AKUTNĚ.CZ. Působil jako hlavní řešitel grantu Fondu rozvoje vysokých škol „Výukový portál akutní medicíny“, ze kterého byl vznik portálu financován, byl také prvním odborným garantem portálu. Je jedním z opinion leaderů oboru anesteziologie a intenzivní medicína a držitelem řady významných odborných ocenění. Profesor Ševčík od počátku zastával místo ve Správní radě Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ.

Ivo Šnábl

Programátor Ivo Šnábl je autorem prvního návrhu portálu AKUTNĚ.CZ a takřka všech funkcionalit na portálu, se kterými se může autorský tým či návštěvník portálu setkat. Významně tak přispěl k vytvoření nové generace multimediálních učebních pomůcek s vysokým zastoupením interaktivních

MUDr. Roman Štoudek

je autorem první myšlenky na vznik souboru elektronických edukačních materiálů zaměřených na výuku akutní medicíny, na kterém by si mohl student ověřit schopnost zvládání akutních situací souvisejících s navrácením základních životních funkcí pacientovi. Doktor Štoudek je zakládajícím členem Správní rady Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ, sám také několik výukových algoritmů vytvořil.

Radim Šustr

je autorem prvního designu portálu a algoritmů AKUTNĚ.CZ. Jeho grafická a tvůrčí invence doprovází portál po celou dobu trvání. Radim Šustr dokázal vtisknout portálu, který si klade za cíl zpřístupnit studentům akutní medicínu atraktivní didaktickou formou využitím multimodálního pojetí výuky, jedinečný grafický design.

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC

je od počátku organizačním garantem portálu AKUTNĚ.CZ a předsedou Správní rady Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ. Je nesmírně hrdý, že může dlouhodobě spolupracovat nejen s oceněnými zakladateli portálu, ale s celou plejádou velmi talentovaných lidí se zájmem o akutní medicínu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info