Aktuality

Informace týkající se úpravy vzdělávacích programů specializačních oborů a nástavbových oborů lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ve věci zrušení stanovené délky platnosti vybraných teoretických kurzů

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že tímto Věstníkem MZ ruší stanovenou délku platnosti
následujících teoretických kurzů:

- kurz „Lékařská první pomoc“,
- kurz „Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace“, původně kurz „Základy lékařské
etiky, komunikace, managementu a legislativy“,
- kurz „Radiační ochrana“ a
- kurz „Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti“, původně kurz
„Prevence škodlivého užívání návykových látek“.


Délka platnosti výše uvedených vybraných teoretických kurzů není od vydání tohoto Věstníku MZ
časově omezena.

Úprava části vzdělávacího programu pediatrie č. 3/2023 výjimka kurzů

  1. a) Původní znění

Část II.

2.3 Teoretická část vzdělávacího programu

  1. a) účast na vzdělávacích akcích povinná

Kurzy Počet dní

kurz Očkování v praxi praktického lékaře pro děti dorost, epidemiologie 1

kurz Racionální antibiotická léčba 1

kurz Dorostové lékařství se zaměřením na rizikové chování v dospívání* 1

kurz Posudková problematika v praxi praktického lékaře pro děti dorost* 1

kurz Resuscitace novorozence* 1

kurz Rychlá diagnostika v ordinaci PLDD (POCT metody)* e-learning

* povinnost absolvování uvedených kurzů platí pro školence, kteří budou vykonávat

atestační zkoušku nejdříve v roce 2023

  1. b) Nové znění

Část II.

2.3 Teoretická část vzdělávacího programu

  1. a) účast na vzdělávacích akcích povinná

Kurzy Počet dní

kurz Očkování v praxi praktického lékaře pro děti dorost, epidemiologie 1

kurz Racionální antibiotická léčba 1

kurz Dorostové lékařství se zaměřením na rizikové chování v dospívání* 1

kurz Posudková problematika v praxi praktického lékaře pro děti dorost* 1

kurz Resuscitace novorozence* 1

kurz Rychlá diagnostika v ordinaci PLDD (POCT metody)* e-learning

* povinnost absolvování uvedených kurzů platí pro školence, kteří budou vykonávat

atestační zkoušku nejdříve v roce 2024

23.5.2022

Akceptace diplomů v rámci LF MU z IS s doložkou

V rámci žádosti o zařazení do oboru nově akceptujeme dle dohody se studijním oddělením vytisknuté diplomy z IS LF MU opatřené elektronickou ověřovací doložkou.

12.11.2019

Zkušební řád

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo s okamžitou účinností od 6. 11. 2019 vyhl. č. 282/2019 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.
Tato vyhláška nově upravuje zejména pravidla pro zkoušky po ukončení základního kmene. Nová pravidla pro atestační zkoušky se použijí poprvé pro atestace konané v roce 2021, v příštím roce atestační zkoušky proběhnou dle dosavadního znění vyhlášky č. 188/2009 Sb.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info