Exprese, signalizace a funkce receptorů smrti v lidských embryonálních kmenových buňkách

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP301/10/1971
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Lidské embryonální kmenové buňky (hESC) a nově také lidské indukované
pluripotentní kmenové buňky (iPSC) vzbudily výrazný vědecký zájem a vyvolaly
naděje z pohledu jejich možného použití pro terapii závažných lidských
onemocnění, případně tvorbu tkání a orgánů ex vivo. Ačkoli naše pochopení
signálních drah zodpovědných za schopnost sebeobnovy a diferenciační
potenciál hESC v poslední dekádě výrazně vzrostlo, mechanismy aktivace a regulace dalšího významného procesu - buněčné smrti hESC, zůstávají
experimentálně téměř netknuty. Receptory smrti (DR) z rodiny TNFR jsou
nejvýznamnějšími hráči v tomto procesu a uplatňují se v imunitní,
protistresové a protinádorové odpovědi. O funkci těchto molekul u hESC není
dosud nic známo. Obsahem navrhovaného projektu je proto komplexní analýza
exprese, signálování a funkce hlavních DR (Fas/CD95, TNFR1 a TRAIL
receptorů) v hESC a z nich diferencovaných derivátů za normálních i stresových podmínek (např. poškození DNA, aktivace onkogenů, oxidační
stres). Výsledky studie přinesou nejen základní poznatky o funkcích DR v tomto unikátním buněčném typu, ale mohou také přispět k návrhu cílené
eliminace rizik spojených s abnormálním chováním hESC buněk při jejich
použití v terapii.

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info