Informace o projektu
Zdroje pro tkáňové inženýrství 4

Kód projektu
MUNI/A/1014/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Kmenové buňky představují kategorii buněk s unikátními vlastnostmi, které je předurčují k mnoha způsobům využití v biomedicínckém výzkumu a také v klinické medicíně. Všechny způsoby použití všech typů kmenových buněk, embryonálních, indukovaných pluripotentních i orgánových, jsou však hluboce závislé na našem poznání molekulárních mechanismů ovlivňujících chování kmenových buněk, na naší schopnosti řídit diferenciaci kmenových buněk do funkčních somatických buněčných typů, či na naší schopnosti konstruovat třírozměrné struktury z kmenových a progenitorových buněk. V rámci řešení projektu specifického výzkumu bude navázáno na naše předchozí zkoumání a budou adresována témata relevantní těmto základním potřebám. Zejména budou studovány molekulární mechanismy zodpověděné za genetickou nestabilitu lidských embryonálních kmenových (hES) buněk a lidských indukovaných pluripotentních kmenových (hiPS) buněk, budou dále vyvíjeny protokoly diferenciace hES buněk do plicních epiteliálních linií a buněk neurální lišty, budou testovány efekty biomimetických ligandů na kmenové a progenitorové buňky a budou vyvíjeny mikrofluidní přístupy a systémy k testování biologických vlastností kmenových buněk. Hlavními experimentálními přístupy budou in vitro manipulace s buňkami, zobrazování živých buněk i fixovaných buněk pokročilými mikroskopickými technikami, a také molekulární fenotypizace buněčných populací kvantifikací relevantních mRNA a proteinů.

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info