Diagnostický a prediktivní význam molekulárně cytogenetických markerů u embryonálních nádorů dětského věku

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
NR9125
Období řešení
1/2006 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
embryonální nádory v dětství, molekulární cytogenetika, kultivace in vitro, specifické aberace, metoda CGH, metoda FISH, spektrální karyotypování, prognóza pacienta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Projekt je zaměřen na analýzu molekulárně cytogenetických markerů s prognostickým významem u vybraných embryonálních nádorů dětského věku (medulloblastom/PNET, neuroblastom, retinoblastom a další extrakraniální solidní nádory).
Materiál z biopsií bude přímo vyšetřován metodami CGH, HR-CGH a FISH, nádorová tkáň bude rovněž kultivována v podmínkách in vitro za účelem vyšetření metafází metodami G-banding a SKY. Ověření typu kultivovaných buněk bude prováděno imunocytochemicky.
Dalším cílem projektu je posoudit přínos zvolených technik (CGH, HR-CGH, SKY) pro zvýšení záchytu specifických aberací a zhodnotit korelaci mezi detekovanými molekulárně cytogenetickými markery a klinickým průběhem onemocnění.
Finálním výstupem projektu bude zhodnocení významu kumulovaných cytogenetických změn pro subklasifikaci nemocných a predikci průběhu onemocnění.

Publikace

Počet publikací: 34


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info