Inovace pregraduální výuky oboru otorinolaryngologie se zavedením prvků e-learningu

Kód projektu
MUNI/FR/1583/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Cílem navrhovaných změn je zatraktivnění a zvýšení úrovně teoretické a praktické pregraduální výuky. Tradiční forma výuky s využitím starších forem prezentací a výukových materiálů neumožňuje zvládnutí a pochopení dynamicky rozvíjejících se diagnostických a terapeutických postupů v otorinolaryngologii a pochopení nových trendů a principů základních chirurgických postupů zejména v onkochirurgii, kofochirurgii a endoskopické rhinochirurgii.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info