Novelizace databáze výukových jednotek ve studijnímn oboru otorinolaryngologie se zaměřením na případ orientovanou výuku

Kód projektu
MUNI/FR/1232/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Cílem navrhovaného projektu je modernizace a zkvalitnění výuky studentů, V první fázi projektu byly modernizovány učební texty pro studenty. Druhá fáze je zaměřena na případ orientovanou výuku: 1/ vytvoření edukačních materiálů a fotodatabáze základních nozologických jednotek v otorinolaryngologii; 2/ vytvoření videodatabáze základních vyšetřovacích metod a chirurgických postupů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info