Mechanická a morfologická high-throughput fenotypizace nádorových buněk během smykového napětí: prediktor migračního a invazivního potenciálu

Kód projektu
NU22J-08-00062
Období řešení
5/2022 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Diseminace cirkulujících nádorových buněk (CTC) a s tím související metastatické šíření je jedním z klíčových mechanismů úmrtí souvisejících s nádory. Detekce CTC je stále nesnadná, protože se vyskytují v extrémně nízkých koncentracích v krvi. Ačkoli existují přístupy založené na fyzických vlastnostech fyzických buněk (velikost, morfologie, deformabilita), většina současných metod je založena na detekci antigenní výbavy buněk. Konvenční metody pro analýzu buněk ve velkých populacích buněk, nejen CTC, se spoléhají na fluorescenční značení povrchových antigenů průtokovou cytometrií. Nicméně, vyhodnocení mechanických vlastností buněk se ukázalo jako přístup k získání informací o funkčním stavu buněk bez použití fluorescenčních značek. Tuhost buněk je ovlivněna buněčným cyklem, diferenciací, patologickými procesy, jako je maligní transformace nebo aktivace imunitních buněk. Mechanofenotypizace je tedy potenciálně použitelná v oblastech kliniky - k analýze progrese nádorových buněk nebo také k identifikaci hematopoetických kmenových buněk. Aktuálně používané metody analýzy mechanických vlastností článků jsou omezeny nízkou robustností nebo nutností vysoce odborného ovládání. Navrhovaný přístup rozšiřuje možnosti kvantitativního fázového zobrazování (QPI) pomocí hardwarových modifikací a výpočetních metod pro charakterizaci odezvy na smykové napětí buněk. QPI dále umožňuje přímé vyhodnocení stavu migrace a životaschopnosti buněk, což z něj činí vhodný test pro integrovanou predikci potenciálního metastázování a analýzu odpovědi na terapeutickou odpověď např. cirkulující nádorové buňky, či biopticky izolované nádorové buňky.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info