Nové molekulární mechanismy dynamické kontroly dráhy ERK v melanomu jako potenciální terapeutické cíle

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-30397S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Onkogenní mutace NRAS a BRAF, konstitutivně aktivující dráhu ERK, pohání agresivní růst maligního melanomu. Signalizace ERK je proto primárním terapeutickým cílem. Inhibitory BRAF a MEK mohou zbrzdit progresi melanomu, často však dochází k rozvoji rezistence. Je proto třeba nových možností léčby.
Zcela nový přístup byl navržen na základě zjištění, že nejen inhibice dráhy ERK, ale také její nadměrná aktivace není kompatibilní s růstem a přežitím buněk melanomu. Tento nový koncept tzv. MAPK optima však dosud nebyl nijak blíže charakterizován, ani nebyla potvrzena jeho obecná platnost pro různé subtypy melanomu.
Nedávno jsme objevili nové funkční interakce dráhy ERK v melanomu se signálními drahami eIF4F a AMPK, které optimální signalizaci ERK zásadním způsobem narušují a mohly by posloužit jako nástroje k její charakterizaci. Tento projekt si klade za cíl pochopení mechanismů kontrolujících aktivitu dráhy ERK na úrovni těchto nově nalezených interakcí a charakterizovat MAPK optimum v buňkách melanomu jako potenciální terapeutický cíl.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info