Vysokofrekvenční epileptiformní aktivita v lidském mozku na makro- a mikroskopické úrovni

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-28784S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno

Za posledních 50 let se úspěšnost chirurgických operací u farmakorezistentní epilepsie zásadním způsobem nezlepšila a zůstává kolem 50-60 %. V průběhu předoperačního vyšetření je identifikace “epileptogenní zóny” (EZ) naprosto zásadní pro její následné odstranění. V minulosti byly představeny vysokofrekvenční oscilace (HFOs, definované v pásmu 80-500 Hz) jako slibný, interiktální (nezávislý na záchvatu) biomarker epileptogenní zóny. V posledních letech naše skupina prokázala výskyt velmi vysokých oscilací (VHFOs, definovaných v pásmu 500-2000 Hz) se zdánlivě vyšší specificitou pro EZ, než tradiční HFOs. Tento projekt je zaměřen na základní výzkum elektrofyziologických příznaků nad současnou hranicí 500 Hz ve velkém multi centrickém datasetu. Ke studiu vzniku a propagace těchto vysokofrekvenčních událostí použijeme makro elektrody in vivo, mikro elektrody in vivo a mikro-elektrodová pole (micro-electrode arrays, MEA) ex vivo. Výsledky tohoto projektu přinesou nové znalosti o patofyziologii, přesné roli VHFOs a jejich využití ke zvýšení úspěšnosti epileptochirurgických operací.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info