Naše úspěchy

Analýza typu buněčné smrti pro vývoj experimentálních léčiv

Analýza typu buněčné smrti pro vývoj experimentálních léčiv

Cílem Proof of Concept projektu, jehož hlavním řešitelem je RNDr. Jan Balvan, Ph.D. z Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a který byl v letošním roce podpořen v rámci programu TA ČR GAMA 2, je vývoj robustní metody umožňující automatickou detekci a rozlišení podtypů buněčné smrti na základě jejich fázové dynamiky zachycené pomocí holografické mikroskopie. Tato metoda má vysoký potenciál pro testování cytotoxicity a biokompatibility při vývoji nových léčiv a materiálů. Rozhovor s doktorem Balvanem zde.

Analýza epidemických situací

Analýza epidemických situací

V roce 2020 byl v rámci programu TA ČR GAMA 2 podpořen Proof of Concept projekt prof. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D. z Institutu biostatistiky a analýz s názvem Online platforma pro monitoring, analýzu a management epidemických situací v reálném čase. Výstupem je webová aplikace Monitoring, analýza a management epidemických situací (MAMES, https://mames.iba.muni.cz). Široké veřejnosti umožňuje v reálném čase modelovat vývoj epidemie COVID-19 a reaguje tak na aktuální potřebu rychlé dostupnosti adekvátních informací souvisejících s šířením onemocnění.

Vývoj onkologických léčiv

Vývoj onkologických léčiv

Intenzivně probíhá program vývoje onkologických léčiv na základě know-how spoluvytvořeného LF MU na základě licenční smlouvy se společností Artios Pharma Ltd. Výzkum je zaměřen na inhibici nukleáz patentovanými sloučeninami, které vznikly v laboratořích vědeckých týmů doc. Kamila Parucha a doc. Lumíra Krejčího z Přírodovědecké a Lékařské fakulty MU. Společnost Artios Pharma Ltd. v roce 2020 oznámila tříletou výzkumnou spolupráci se společností Merck KGaA s cílem objevit a vyvinout několik nových léků na rakovinu.

Hodnocení vlivu stresové zátěže

Hodnocení vlivu stresové zátěže

Pod vedením prof. MUDr. Julie Dobrovolné, Ph.D. vznikla nová spin-off společnost MU s názvem Entrant s.r.o., zaměřená na hodnocení vlivu stresové zátěže na člověka v různých situacích, zejména v oborech, kde hraje stresová zátěž klíčovou roli. Vznikající přístroj může v budoucnu pomoci vojákům, pilotům a astronautům. Technologie získala podporu kosmického inkubátoru ESA.BIC Brno. 

In vitro systém pro preklinické testování embryotoxicity

In vitro systém pro preklinické testování embryotoxicity

V rámci realizace projektu TA ČR GAMA 2 Proof of Concept  PharmDr. Zuzany Holubcové, Ph.D. s názvem MUNI-BLAST bude vyvinut a testován in-vitro systém na bázi 3D struktur připomínajících lidská embrya ve stádiu blastocysty (tzv. blastoidy), který má potenciál eliminovat falešně negativní výsledky a nutnost využití velkého množství laboratorních zvířat

Nová biotechnologie pro výrobu mléka

Nová biotechnologie pro výrobu mléka

Technologie tvorby mléka v organoidech mléčné žlázy bude ověřena a upscalována v rámci projektu Proof of Concept Mgr. Zuzany Koledové, Ph.D. z Ústavu histologie a emryologie Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity. Projekt MUNI-MILK byl podpořen z programu TA ČR GAMA 2. Technologie cílí na nový, rozvíjející se trh potravin vytvořených pomocí biotechnologií.

💡 Výsledky v roce 2021

  • ochranná známka "Mindfulness Research and Practice Network of Masaryk University", číslo zápisu 387246

  • ochranná známka "Trýbův dermatologický den", číslo zápisu 387926.

  • 1 udělený evropský patent EP3556755 na vynález s názvem "Substituted aminothiazoles as inhibitors of nucleases"

  • Patent EP3380508B1 s názvem "Thermostable FGF2 polypeptide, use thereof and culture medium containing thermostable FGF2", který je komercializován společností Enantis s.r.o. a Lékařská fakulta má na tomto vynálezu významný spolupůvodcovský podíl, byl v průběhu roku 2021 předmětem několika licenčních smluv.

💡 Výsledky v roce 2020

  • EP3380508B1 s názvem "Thermostable FGF2 polypeptide, use thereof and culture medium containing thermostable FGF2". Patent je komercializován společností Enantis s.r.o.

  • EP3437692B1 s názvem "Method for prediction of clinical response to VNS therapy in epileptic patients". Ve spolupráci s CZECRIN/ECRIN je připravována multicentrická klinická studie.

  • EP3556756B1 s názvem "Substituted propanamides as inhibitors of nucleases". Patent je součástí duševního vlastnictví licencovaného společnosti Artios Pharma Ltd.

  • Užitný vzor č. 33677 zapsaný do rejstříku užitných vzorů Úřadu průmyslového vlastnictví s názvem "Sada pro testování účinku fágových přípravků".   

 Všechny aktivity v této oblasti byly realizovány za podpory Centra transferu technologií a znalostí MU.

  Kontakt

Ing. Karolina Kašparová

Oddělení pro vědu a kvalitu


telefon: 549 49 3782
e‑mail:

Photo by Júnior Ferreira on Unsplash, Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash, Photo by National Cancer Institute on Unsplash, Photo by Kristopher Allison on Unsplash, Photo by Clay Banks on Unsplash

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info