InGA LF Accelerate/SPARK

VÝZVA 2024 - výsledky

Více informací o Interní Grantové Agentuře (InGA) na webu oddělení Projektové podpory.

Bez popisku

   Získejte až 500 000 Kč na rozvoj vašeho výzkumu!

Za účelem posouzení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje na LF MU a dosažení znatelného posunu v procesu jejich uplatnění v praxi bylo v létě 2021 v rámci Interní grantové agentury LF MU vytvořeno projektové schéma LF Accelerate. Grantové schéma je založeno na principech úspěšného mezinárodního SPARK Stanford Program.

Cílem schématu je:

 • zvýšení počtu a kvality výsledků výzkumu a vývoje vytvářených na LF MU za účelem jejich uplatnění v praxi,
 • zvýšení interakce mezi LF MU a aplikační sférou, včetně zvyšování povědomí o výzkumných činnostech a výsledcích LF MU,
 • podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje, Proof of Concept projektů a zakládání start-up / spin-off společností na LF MU.

V rámci realizace podpořených projektů musí být:

 • dosaženo minimálně jednoho výsledku uznávaného dle definice druhů výsledků (RIV), nebo výsledku typu O, vedeného jako „ostatní výsledky”, dedikované majoritně LF MU
 • prokazatelně navázána komunikace či spolupráce s minimálně jedním komerčním partnerem,
 • podána alespoň jedna žádost o navazující financování (externí i interní schémata),
 • připravena marketingová prezentace výsledků bezpečná z hlediska ochrany důvěrných informací a zveřejněna prostřednictvím vhodných propagačních kanálů.

Expertní panel pro posouzení aplikačního potenciálu jednotlivých žádostí o podporu:

 • Mgr. Markéta Vlasáková, Ph.D. manažerka duševního vlastnictví, Centrum pro transfer technologií MU
 • MUDr. Jana Vinklerová, Ph.D., MBA, CZECRIN, vedoucí CTC, access & development manager
 • Dr. Barbora Šumová, Senior Investment Associate at i&i Biotech Fund & Member of the Board of Directors
 • Dr. Scott Kraft, Faculty Lead - Innovation Hub at W21C, University of Calgary; Director of the SPARK Calgary program
 • prof. Craig Garner, Charité Berlin; previously Stanford University; Founder and Director of SPARK-BIH; Co-founder and Advisor, Navan Technologies, Inc. and  Balance Therapeutics, Inc.

Směrnice Interní grantová agentura LF MU

Podpořené projekty 2024
4TARGET: Novel eIF4F inhibitors for the treatment of drug-resistant melanoma

4TARGET: Novel eIF4F inhibitors for the treatment of drug-resistant melanoma

Hlavní řešitel: Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc., Biologický ústav LF MU.

Rezistence maligního melanomu k lékům cílícím na kinázy BRAF a MEK je významným klinickým problémem. Výsledky výzkumu však naznačují, že inhibitory proteinového komplexu eIF4F by mohly rezistentní nádorové buňky potlačit. S využitím nově vyvinuté unikátní screeningové platformy pro identifikaci inhibitorů eIF4F jsme úspěšně otestovali chemické knihovny obsahující více než 85 tisíc nízkomolekulárních sloučenin. Identifikovali jsme více než 200 kandidátních molekul potenciálně cílících na eIF4F. V tomto projektu bude biologická aktivita vybraných sloučenin detailně validována a dále optimalizována v rámci „hit-to-lead“ fáze vývoje nových protinádorových léčiv.

Hlavní řešitelka: Mgr. Katarína Rebrošová, Mikrobiologický ústav LF MU a FNUSA.

Cílem projektu "Acoustic sorting device for non-contact presorting and sample enrichment before rapid identification and characterization of pathogens directly from human body fluids using a compact Raman spectroscopy-based device progenitors" je vyvinout zařízení pro akustické třídění, které zvyšuje efektivitu dříve sestaveného kompaktního zařízení. Toto zařízení, ve spojení s Ramanovým mikrospektrometrem, slouží k identifikaci patogenů v lidských tělních tekutinách a současně k charakterizaci jejich antimikrobiální rezistence. Tím by přispělo k včasné detekci, léčbě a omezení antimikrobiální rezistence.    

Podpořené projekty 2023

Hlavní řešitelka: Mgr. Zuzana Sumbalová Koledová, Ph.D., Ústav histologie a embryologie LF MU

Cílem tohoto projektu je dále rozvíjet unikátní biotechnologii výroby mléka v laboratoři směrem k výrobě lidského mateřského mléka. 

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Hlavní řešitel: MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D., Ústav patologické fyziologie LF MU

Deformovatelnost buněk je potenciálně důležitým diagnostickým prediktorem agresivity nádoru. Cílem tohoto projektu je ověřit praktické aspekty kvantitativního fázového zobrazování (QPI) v tomto kontextu.

Hlavní řešitelka: prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D., Ústav patologické fyziologie LF MU

Cílem projektu je vývoj a charakterizace pokročilých implantátů, které výrazně zlepšují osteointegraci a eliminují proliferaci bakterií a produkci biofilmu.

Podpořené projekty 2022

Hlavní řešitelka: Mgr. Katarína Rebrošová, Mikrobiologický ústav LF MU a FNUSA.

Cílem projektu je připravit kompaktní zařízení k detekci a charakterizaci mikrobů přímo z lidských tělních tekutin. Včasná identifikace původců a jejich profilu antimikrobiální rezistence může významně zlepšit léčbu infekce, snížit náklady na zdravotní péči, zmírnit stále rostoucí antimikrobiální rezistenci a zachránit život.

Hlavní řešitel: RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D., Ústav histologie a embryologie LF MU

Kmenové buňky a progenitory představují základní zdroj pro vývoj léčivých přípravků ATMP (Advanced Therapy Medicinal Product) pro moderní terapii a tkáňové inženýrství. Cílem projektu je převést nové experimentální postupy kontroly kvality (QC) do standardních operačních protokolů.

Hlavní řešitel: Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc., Biologický ústav LF MU.

Vysoce výkonné platformy pro screening léčiv jsou používány k identifikaci sloučenin s požadovanou biologickou aktivitou, které by mohly vést k novým léčebným postupům. Záměrem projektu je vyvinout nový buněčný systém pro efektivnější vysokokapacitní screening chemických knihoven sloučenin.

  Kontakt

Ing. Karolína Kašparová

manažerka transferu technologií – Oddělení pro vědu a kvalitu


telefon: 549 49 3782
e‑mail:

Ing. Daniela Podzemná

asistentka transferu technologií – Oddělení pro vědu a kvalitu


e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info