Exprese nestinu i v nádorových buňkách hematologických malignit - leukémií a lymfomů

Autoři

LOJA Tomáš BORSKÝ Marek BERNARD Tomáš DOUBEK Michael

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Protein nestin je obecně považován za marker nezralých (kmenovych a progenitorových)buněk a jeho exprese je výrazná především v průběhu savčí embryogeneze. Jeho re-exprese nastává za různych patologických podmínek a jednou z nich je neoplastická transformace. Nestin byl doposud detekován u celé škály solidních nádorů, kde míra jeho exprese koreluje s malignitou a invazivitou. Obecně se tedy považuje za negativní prognostický faktor. Některé nestin-pozitivní populace nádorových buněk navíc vykazují znaky nádorových kmenových buněk (CSCs), které jsou podle hypotézy CSCs zodpovědné za relaps onemocnění. Naše pilotní data odhalila přítomnost nestinu v buňkách nádorových linií derivovaných z celé řady hematologických malignit, včetně nejčastějšího typu leukemie dospělého věku v ČR i v celém západním světě, chronické lymfocytární leukemie (CLL). Detekce nestinu by mohla být nápomocná při vyhodnocování biologického chování nádoru, mohla by ve svém důsledku vést ke zlepšení stratifikace, zpřesnění prognózy a volbě vhodné léčebné strategie. Nestin by tak mohl rozšířit skupinu prognostických markerů jak u CLL, tak příadně i dalších hematomalignit.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info