Sebepoškozování u dětí - přehledová studie

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

ČERŇÁK Michal BUREŠOVÁ Iva KLIMUSOVÁ Helena

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference Sociálne procesy a osobnosť 2012
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova deliberate self-harm; terminology; theoretic background; developmental particularity; research papers
Popis Fenoménu sebepoškozování v populaci dětí a dospívajících se v posledním desetiletí intenzivně výzkumně věnuje řada zahraničních autorů. Mezi českou odbornou i laickou veřejností však toto téma dosud zůstávalo spíše na okraji zájmu a bylo vnímáno převážně jako patologické chování. Přehledová studie si klade za cíl zmapovat historický kontext vývoje pohledu psychologie na tuto specifickou formu chování, s akcentem na samotný koncept sebepoškozování, příslušná teoretická východiska a podstatné souvislosti. Podává přehled příslušné terminologie, sumarizuje stěžejní pojmy, podstatné pro identifikaci možných příčin rozvoje tohoto jevu, uvádí významné souvislosti s daným vývojovým obdobím a předkládá relevantní výsledky výzkumných studií realizovaných v dané oblasti (Lieberman, 2004, Hicks a Hinks, 2007, Janis a Knock, 2008, Whitlock, 2010, aj).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info