Šíření neurozánětu po poškození periferního nervu

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

DUBOVÝ Petr HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ Ivana KLUSÁKOVÁ Ilona BRÁZDA Václav JOUKAL Marek STREJČKOVÁ Lucie

Rok publikování 2012
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis V současné době je experimentálně i klinicky potvrzeno, že buněčné a molekulární projevy imunitní reakce, které probíhají ve spinálních gangliích (SG) indukují vznik neuropatické bolesti. Lze předpokládat, že zejména syntéza cytokinů se může šířit i do kontralaterálních a vzdálených struktur aferentního nervového systému a vytvářet zde podmínky, které jsou součástí mechanismů indukce neuropatické bolesti. Na experimentálním modelu neuropatické bolesti jsme po unilaterální konstrikci nervus ischiadicus laboratorních potkanů (n=80) studovali syntézu cytokinů a jejich receptorů (TNFa, TNFR1, TNFR2, IL-6, IL-6R) distálně a proximálně od poškození, v kontralaterálním nervu, ve SG a spinálních kořenech lumbálních a cervikálních segmentů. Naše výsledky experimentální studie ukazují, že zvýšená syntéza studovaných proinflamačních cytokinů a jejich receptorů probíhá distálně i proximálně od traumatického poškození a v kontralaterálním nervu. Kromě již známého bilaterálního zvýšení hladiny cytokinů ve SG segmentů spojených s poškozeným nervem jsme prokázali bilaterální změny cytokinů a jejich receptorů také ve SG a kořenech spinálních nervů vzdálených cervikálních segmentů. V současné době existuje vysvětlení pro šíření neurozánětové reakce na kontralaterální struktury krevní cestou a prostřednictvím interneuronů. Po aplikaci značeného dextranu jsme v našem experimentu zjistili, že intrathekální prostor je jednou z významných cest pro šíření neurozánětové reakce do SG a kořenů spinálních nervů vzdálených spinálních segmentů anatomicky nesouvisejících s poškozeným nervem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info