Naše první zkušenosti s implantací biosyntetických protéz

Autoři

VLACHOVSKÝ Robert STAFFA Robert KŘÍŽ Zdeněk NOVOTNÝ Tomáš DVOŘÁK Martin BUČEK Jan

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: V případech, kdy pacienti s ischemickou chorobou dolních končetin ve stádiu trofických defektů nebo gangrén nemají k dispozici autologní žílu a žíla alogenní je nedostupná, je použití syntetické protézy k infrainguinálním tepenným rekonstrukcím zatíženo poměrně velkým rizikem infekce protézy. V těchto případech jsme na našem pracovišti začali od roku 2009 používat biosyntetické protézy. Metody: Prospektivní studie biosyntetických bypasů implantovaných od září 2009 do září 2012 (n=40). Primární a dlouhodobá průchodnost rekonstrukce a záchrana končetiny byla hodnocena pomocí Kaplan-Meierovy analýzy, dalším sledovaným parametrem byla infekce graftu a výskyt pseudovýdutě. Výsledky: Soubor tvoří 26 mužů a 14 žen, průměrný věk v době operace byl 65 let. Všichni pacienti byli ve stádiu gangrény nebo trofického defektu, nejčastějším bakteriologickým nálezem byl Staphylococcus aureus. Primární a sekundární průchodnost byla u proximálních femoro-popliteálních bypasů (FP) bypasů 62,1 %, respektive 70,8 %, a u distálních FP bypasů 40,1 %, respektive 44,6 %. Průměrná doba sledování byla 348 dnů, kumulativní záchrana končetiny byla 61,4 %. V souboru pacientů jsme zaznamenali 1 infekci graftu (2,5 %) a nezaznamenali jsme žádnou pseudovýduť. Závěr: Pro pacienty s defekty nebo gangrénami, kteří jsou indikováni k periferní tepenné rekonstrukci a nemají k dispozici autologní nebo alogenní žílu, představuje biosyntetická protéza vhodnou alternativu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info