Investigation of an autologous blood treatment strategy for temporomandibular joint hypermobility in a pig model

Název česky Výzkum aplikace autologní krve na léčbu hypermobility čelistního kloubu na prasečím modelu
Autoři

ŠTEMBÍREK Jan MATALOVÁ Eva BUCHTOVÁ Marcela MACHON V. MÍŠEK Ivan

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.ijom.2012.07.001
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova Temporomandibular joint; hypermobility; autologous blood; treatment
Přiložené soubory
Popis Mnoho různých chirurgických a nechirurgických technik je používáno k léčbě čelistního kloubu (TMK) při jeho hypermobilitě. Jednou z těchto metod je autologní injekce krve do TMK. Princip aplikace autologní krve do TMJ, používané pro léčbu opakované kondylární dislokace, stále není zcela znám. Autoři použili 12 prasat (Sus scrofa f. domestica) jako modelový druh pro parenterální podání autologní krve do TMJ. Aplikaci následovalo histopatologické vyšetření v různé době po ošetření (1 h, 1, 2 a 4 týdny). Vzorky byly vyšetřeny pomocí magnetické rezonance, makroskopické a histologické metody. Depozice zbývající krve byl pozorovány v podobě sraženin v distálních částech horní kloubní dutiny 1 h a 1 týden po ošetření. 2 týdny po ošetření byly ještě patrné malé krevní sraženiny v distální části horní kloubní dutiny. 4 týdny po operaci již nebyly patrné žádné zbytky krve, nebo adheze uvnitř TMK. Žádné funkční morfologické nebo histologické změny nebyly pozorovány ve tkáních TMK po injekci autologní krve, což naznačuje další mechanismus, který se podílí na léčbě hypermobility.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info