Comparing OF SPECT/CT and planar scans in 123I-MIBG semi-quantitative scoring system (Curie and SIOPEN) on patients with neuroblastoma

Název česky Srovnání planárního snímání a SPECT/CT při semikvantitativním hodnocení (Curie a SIOPEN) vyšetření pomocí 123I-MIBG u pacientů s neuroblastomem
Autoři

ČERNÝ Igor PRÁŠEK Jiří

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Semikvantitativní hodnocení prováděné z planárního snímku je signifikantně méně přesné, než hodnocení provídění ze SPECT/CT snímku. Pro přesné stanovení skore je nutné provedneí SPECT/CT snímku. V opačném případě dostane pacient lepší hodnocení, než je reálný stav, což může mít negativní důsledek pro další terapii. Moderní pracoviště by měla provádět hodnocení jen ze SPECT/CT snímků. Při srovnání schémat Curie a SIOPEN se ukázal nedostatek metody SIOPEN - nehodnotí se měkké tkáně. U pacientů s infiltrací pouze měkkých tkání je toto schéma nepoužitelné. Takových pacientů bylo v naší studii 33%. Alternativou je SIOPEN metoda doplněná hodnocením měkkých tkání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info