Novinky v léčbě karcinomu plic

Autoři

SKŘIČKOVÁ Jana TOMÍŠKOVÁ Marcela KADLEC Bohdan JAKUBÍKOVÁ Lenka ŠPELDOVÁ Jana DUŠEK Ladislav

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta medicinae
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Pneumologie
Popis Karcinom plic obecně náleží mezi nejčastější zhoubné nádory v Evropě i ve světě. Incidence činí v evropských zemích 30,2/100 tisíc obyvatel, přičemž ČR zaujímá 9. místo; mortalita v Evropě dosáhla hodnoty 25,2/100 tisíc obyvatel a ČR zde v evropském srovnání obsazuje 10. místo. Nemalobuněčnýtyp plicní rakoviny je jedním z nejčastějších plicních nádorů. Na pětileté přežití má naději 10 % nemocných. Výsledky studií z posledních let prokázaly, že i pokročilé formy nemalobuněčného karcinomu reagují na léčbu chemoterapií, především pokud je zvolena podle morfologické diagnózy. Pokroků bylo dosaženo i v radioterapii, uplatňuje se léčba biologická a i nový koncept léčby - léčba udržovací. Za standardní léčbu chemoterapií malobuněčného karcinomu plic se i v současné době považuje kombinace platinového derivátu (cisplatina, karboplatina) a etoposidu. Radioterapie v kombinaci s chemoterapií se dnes u limitovaného stadia onemocnění považuje za standardní léčebný postup. U extenzivního stadia má význam pro ovlivnění příznaků. Pokroky v paliativní léčbě směřují především ke zmírnění příznaků, které jsou způsobeny endobronchiálním růstem nádoru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info