Účinnost a snášenlivost léčby perorálním vinorelbinem den 1 a den 8 v kombinaci s karboplatinou u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC)

Autoři

SKŘIČKOVÁ Jana VENCLÍČEK Ondřej KADLEC Bohdan JANÁSKOVÁ T. KOLEK V. CHALUPA J. GRYGÁRKOVÁ I. TOMÍŠKOVÁ Marcela ROUBEC J. ČOUPKOVÁ H. JAKUBÍKOVÁ Lenka ŠPELDOVÁ Jana

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Východiska: Pro nemocné s pokročilým NSCLC je v l. linii za standardní léčbu považována léčba platinovým derivátem v kombinaci s preparátem třetí generace (paklitaxelem, docetaxelem vinorelbinem, gemcitabinem). Pro nemocné s adenokarcinomem a velkobuněčným karcinomem, kteří jsou léčeni v pneumoonkologických centrech a mají PS 0-1, je indikovaná léčba kombinací cisplatiny s pemetrexedem a u nemocných s pozitivními aktivačními mutacemi genu EGFR léčba gefitinibem. Přežití nemocných, kteří nejsou léčeni dle prediktivních faktorů, se v běžné populaci pohybuje mezi 8 a 10 měsíci. V této situaci je zapotřebí hledat takový chemoterapeutický režim, jehož podávání je jednoduché a toxicita je přijatelná. Cílem této studie je vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti léčby perorálním vinorelbinem den 1 a den 8 v kombinaci s karboplatinou v první linii u nemocných s pokročilým NSCLC. Závěr Léčba byla velmi dobře tolerována, ukázala se jako bezpečnás velmi dobrou protinádorovou účinností u všech morfologických typů NSCLC.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info