Množství kosterního svalstva a tuhost tepenné stěny u žen nekuřaček

Autoři

PLUHÁČEK Zdeněk ŠTĚPÁNOVÁ Radka FIALA Jindřich SOCHOR Ondřej

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod a cíle: Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění ovlivňují tuhost tepenné stěny. Naším cílem bylo sledovat dopad množství kosterního svalstva, resp. tuku na tuhost tepenné stěny. Soubor a metoda: Vyhodnotili jsme výsledky dobrovolníků z pilotního provozu studie Kardiovize 2030, kterým jsme provedli vyšetření cévní tuhosti a bioimpedanční vyšetření tělesného složení. Ze všech dobrovolníků jsme vybrali pouze ženy, nekuřačky ve věku od 19 do 84 let (n=135), abychom eliminovali vliv faktorů, u nichž již bylo prokázáno, že tuhost tepenné stěny zvyšují (mužské pohlaví, kouření). Hodnoty tuhosti tepenné stěny (CAVI) zjištěné přístrojem Vasera 1500 a bioimpedanční parametry z přístroje InBody jsme podrobili statistické analýze. Výsledky: Po adjustování hodnot CAVI na věk účastnic výzkumu se jeví vyšší množství kosterního svalstva jako faktor snižující hodnotu tepenné tuhosti (p<0,001). Množství tělesného tuku, oblast tuku v oblasti břicha, ani poměr obvodu pasu a boků neměly v našem souboru statisticky významný vliv na hodnoty cévní tuhosti. Závěr: Množství svalové hmoty negativně korelovalo s hodnotami CAVI indexu, což zatím nebylo vliteratuře publikováno. Je ovšem nutné sledovat i vztah tuhosti cév s dalšími prediktory kardiovaskulárních onemocnění, např. pohybovou aktivitou a dyslipidémií. Poděkování: Podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Projekt FNUSA-ICRC (Reg. č. CZ.1.05/1.1.00/02.0123) a Ministerstvem zdravotnictví - grant IGA (NT13434-4/2012).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info