JE PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZEVNÍHO FIXÁTORU LOKETNÍHO KLOUBU V OSE ROTACE PODSTATNÉ PRO REHABILITACI? STUDIE NA KADAVERECH

Autoři

FERANEC Martin HART Radek

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Úrazová chirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Traumatologie a ortopedie
Klíčová slova External Elbow Fixator; Optimal Axis of the Elbow; Cadaveric Study
Popis ÚVOD: Kloubový zevní fixátor loketního kloubu má podstatný význam pro řešení komplikujících poranění lokte. Úspěch použití zevní fixace je závislý na přesném umístění osy otáčení fixátoru v ose rotace kloubu, která je dobře známá. MATERIÁL A METODA: Kloubový zevní fixátor jsme aplikovali u 20 kadaverů na loketní kloub v 12 rozdílných pozicích u každého kloubu. Cílem studie bylo zhodnotit vliv na pohyb loketního kloubu při aplikací osy otáčení v různých pozicích. Při pokusu byla použita síla 40 N. VÝSLEDKY: Aplikace zevního fixátoru v ose otáčení způsobuje pouze minimální omezení pohybu loketního kloubu. Malpozice osy otáčení o 4 mm dorzálně způsobuje omezení flexe v průměru o 14 st., při aplikaci o 7 mm omezení flexe o 32 st., při aplikaci osy otáčení o 4 mm ventrálně způsobuje omezení pohybu v průměru o 15 a při aplikaci o 7 mm bylo omezení flexe o 31. Při malpozici osy otáčení o 4 mm proximálně způsobuje omezení rozsahu pohybu o 24 st. a při aplikaci o 7 mm byla omezena flexe v průměru o 36 st. a při aplikaci osy otáčení o 4 mm distálně způsobuje omezení pohybu ve flexi o 16 st. a při aplikaci o 7 mm bylo omezení pohybu v průměru o 29 st. U malpozice osy otáčení v inverzi, everzi, v extra rotaci a intra rotaci o 15 st. bylo omezení pohybu do flexe v průměru o 14 st. ZÁVĚR: Optimální osa otáčení při použití kloubového zevního fixátoru loketního kloubu je určující při minimalizaci omezení pohybu loketního kloubu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info