Náhlá příhoda břišní u geriatrické pacientky

Autoři

PRUDIUS Vadym WEBEROVÁ Dana PROCHÁZKA Vladimír HRUBANOVÁ Jana

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: Ve srovnání s mladým a středním věkem bývá klinická symptomatologie ve stáří značně atypická. Klinické projevy chorob ve vyšším věku bývají chudé až minimální, někdy dokonce žádné, gastrointestinální (GIT) trakt nevyjímaje. Starší pacienti mohou dokonce akceptovat různé trávící potíže, aniž by je tyto vedly ihned lékaři, vysvětlujíce si tyto příznaky jako vyplývající ze stáří samotného. Navíc správné rozpoznání GIT symptomatologie komplikují poruchy kognitivních funkcí a emoční labilita nemocného, často neschopnost pacienta srozumitelně popsat jeho obtíže a časově tyto vymezit. Trávící obtíže se objevují u více než jedné čtvrtiny hospitalizovaných starších pacientů, u těchto pak mají horší prognózu a protrahovanější průběh vzhledem k mladším věkovým kategoriím. Závěr: Závěrem bychom chtěli upozornit na včasnost a důležitost správného stanovení diagnózy náhlé příhody břišní u starších pacientů, i přes ne vždy jasně a typicky vyjádřené klinické příznaky. Subjektivní výpověď geriatrického pacienta může být ovlivněna alterací kognitivních funkcí a emočním rozpoložením. K doplnění anamnézy je nutná spolupráce s nejbližší rodinou, příp. ošetřujícím personálem, žije-li nemocný v instituci. Tato kasuistika ukazuje příklad pacientky, kde operační i pooperační průběh byl zcela nekomplikovaný i přes vysoký věk. Je proto třeba myslet na možnost náhlé příhody břišní i u méně symptomatického pacienta s běžnými stesky geriatrických pacientů. Pacientů ze skupiny „oldiest old“ na chirurgických odděleních stále přibývá. Na Chirurgické klinice FN Brno bylo v roce 2012 operováno 95 pacientů této skupiny, tj. téměř 3% všech operovaných pacientů. Vzhledem k demografické situaci v České republice a její prognóze bude těchto pacientů stále přibývat, a to nejen v chirurgické péči.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info