Počet odebíraných axilárních sentinelových uzlin a jeho vliv na diagnostickou přesnost sentinelové biopsie u karcinomu prsu

Autoři

ZAPLETAL Ondřej COUFAL Oldřich SELINGEROVÁ Iveta KRSIČKA Petr VRTĚLOVÁ Pavlína

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Rozhledy v chirurgii
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova breast cancer – sentinel lymph node biopsy – false negativity – postoperative morbidity – lymphedema
Popis Počet sentinelových uzlin odebraných při sentinelové biopsii u karcinomu prsu se většinou pohybuje v rozmezí 1–3. V některých případech však bývá jejich počet výrazně vyšší, což může negativně ovlivňovat pooperační morbiditu. Cílem práce bylo zjistit počty sentinelových uzlin odebíraných u pacientů léčených pro karcinom prsu na našem pracovišti, analyzovat faktory, které mohou počet odebraných uzlin ovlivňovat, a zjistit, zda existuje „maximální“ počet sentinelových uzlin, nad který se již nezvyšuje diagnostická přesnost sentinelové biopsie. Materiál a metodika: Retrospektivní analýza údajů od 440 pacientů s karcinomem prsu operovaných během roku 2011 v Masarykově onkologickém ústavu. Výsledky: Počet sentinelových uzlin = 0–9 (průměr = 1,7, medián = 1). Počet odebraných uzlin je statisticky významně ovlivněn věkem pacientky, operatérem a stranou operace. Ve 275 případech byly sentinelové uzliny zcela negativní, v ostatních případech byly zachyceny makrometastázy (n = 101), mikrometastázy (n = 46) nebo izolované nádorové buňky (n = 17). Kromě jednoho případu byl stav uzlin jako celku posouzen správně na základě vyšetření prvních tří odebraných sentinelových uzlin. Pouze v jednom případě byla zachycena první makrometastáza až v páté odebrané uzlině. Závěr: Ačkoli v naprosté většině případů by ke správnému posouzení stavu uzlin jako celku stačilo odebrat první tři sentinelové uzliny, vzhledem k zaznamenanému případu metastázy až v 5. uzlině, dosavadním literárním údajům a klinické různorodosti situací, ke kterým může v praxi docházet, obecně doporučujeme exstirpovat všechny uzliny, které splňují obecně známá kritéria chirurgické definice sentinelové uzliny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info